Dara Helvétský kříž

Víkend - výlet Jezeří

27.05.2012 22:24

Sobotu a část neděle jsme trávili na Nechranicích. S Jindrou i Bárou jsme podnikli výlet na Jezeří - zámek. Autem do Vysoké Pece, autobusem do Horního Jiřetína. Pěšky přes zámek Jezeří zpět do Vysoké Pece. Cestou jsme měli vidět i vodopády na Albrechtickém potoce, ale jako obvykle jsme je nenašli. (druhá častá verze pátrání po vodopádech je ta, že jsou vyschlé :-)

Délka 12 km, max. výška 461 m n.m., min. výška 299 m n.m., celkem vystoupáno 511 metrů, sestoupáno 500m

Většina cest byla lesní zpevněné, kousíček i po asfaltu.

Cestou byla spousta potůčků s čistou vodou na osvěžení Darči. Hojně jich využívala...

Albrechtická štola (přeložka Černického a Šramnického potoka)

,,Pro umožnění těžby hnědého uhlí v rozsáhlém velkolomu pod zámkem Jezeří bylo nutno převést vodu z povodí Šramnického a Černovického potoka mimo plochu budoucího dobývání. Vzhledem k tomu, že oba stékají z Krušných hor ve značném podélném sklonu, přicházela v úvahu v podstatě jen varianta s podzemními štolami. Kratší z nich, nazvaná původně Alberská (podle chybně lokalizovaného pojmenování hrádku, pod jehož zříceninou vede), dnes Albrechtická (po zaniklé obci přímo pod jezeřským zámkem), byla ručně vyražena od prosince 1978 do května 1979. Je dlouhá 255 m, začíná pod umělým soutokem obou potoků a ústí na spodní straně kopce do umělého koryta, které nadále míří do Horního Jiřetína, kde se spojuje s rovněž přeloženou Loupnicí."

Na Černickém potoce jsme měli najít vodopády (dvoumetrové). Proti proudu jsme se prodírali asi půl kilometru, žádný vodopád jsme nenašli. Jen spoustu kopřiv, ostružiní a jiného křoví. Darča nebyla nadšená (to asi kromě mě nikdo :-), ale statečně kopřivy zdolávala. Než jsme to otočili zpátky, čekala nás ,,opičí dráha" ze spadaných stromů a obrovských šutrů. Darča se projevila jako atletická šikulka :-) Chtěla jsem hlasovat pro pokračování podél potaka ještě 4km nahoru, ale byla jsem přehlasována :-( a vrátili jsme se stejnou cestou zpátky.

Zámek Jezeří

,,patří bezesporu k nejzajímavějším objektům České republiky. Kdysi honosné sídlo rodu Lobkowiczů bylo významným kulturním a společenským centrem. V nedávné neslavné minulosti bylo vystaveno nezájmu a dlouholetému chátrání. Ke konci 90. let min. stol. byly zahájeny rekonstrukční práce, ale vzhledem k velikosti objektu jsou realizovány značně pomalu. Přes tuto komplikaci bylo přistoupeno ke zpřístupnění zámku, za cenu mnohých provizorií a nestandardních podmínek. Za pochopení a překonání těchto nejrůznějších komplikací Vám bude odměnou zcela neobvyklý zážitek vidět památku ve své původnosti a autenticitě a při častějších návštěvách budete svědky postupné obnovy a znovuvzkříšení bývalé „Perly Krušných hor“.

Odpočinek v zámeckém parku

Pohled do části Severočeské hnědouhelné pánve.

Větší část cesty měla Bára Daru zapřaženou v postroji. Zapřažená Darča moc hezky táhne -)

Výlet se podařil, zakončily jsme ho plaváním v Nechranické přehradě. (když chci, aby Dara plavala, musím také :-)

Neděli na Nechranicích měla Darča více odpočinkovou. Trocha poslušnosti, doma aport..

Kontakt

Jana Nečasová (Zíková), Petra Brodská

jchlumska@seznam.cz. p.jancickova@seznam.cz

p.jancickova@seznam.cz

606 390 049

Želiv 345
394 44

Hlavní 7
Větrušice
25067

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode