Dara Helvétský kříž

výcvik

22.01.2013 21:15

22.01.2013 21:15

Trénink Hlubočepy - sutiny

V prvním kole jsme začaly těžšími úkryty. Jedna osoba v zavřené díře v levé části u malinkého domečku. Darču jsem poslala napřímo přes hromadu kamení a sutě. Pohyb po sutině pěkný a ochotný, vyštěkání zpočátku ne úplně jisté, ale rozštěkala se. Z tohoto místa jsem ji poslala zadem dál hledat (ne po sutinách, ale za trafačkou). Poslala jsem ji i na vyvýšené místo v trafačce. Nahoru skočila velmi ochotně, i pěkně místo prohledala, ale měla problém se seskočením dolů. Protože zem byla pokrytá sněhem, nebylo vidět, že je rovná a bez hrbolů. Tvářila se, že to dolů prostě nejde. Musela jsem k ní přijít - to skočila bez problémů. (taková váhání mi nevadí. Samozřejmě to není ideální, ale já jsem na jednu stranu ráda, že není zbrklá, vše si rozmyslí a tak snižuje riziko svého zranění :-)) Prohledávala dál - sice vynechala boční kóje v trafačce, ale to už se blížila k osobě a tak jsem ji nechtěla volat zpátky. Osoba byla v přední místnosti před pet flaškama dole po levé straně. Figurantka seděla dole na trubce tak, aby ji mohla při naklonění se nad dírou vidět. Darča osobu ucítila hned při vstupu do místnosti. Pěkně přeskočila díru a krásně dohledávala. Rozštěkala se ne úplně jistě, ale neodešla. Figurantka ji pochválila. Po dalším štěkání dostala odměnu. Pokračovaly jsme v hledání. Darča pěkně prohledávala prostor mezi velkou budouvou (druhý terén) a plotem. Samostatně prohledávala, i se nechala lehce posílat. Samostatně doběhla až k vlezu do sklepa. Zde figurantka vlezla do jiného úkrytu, než jsem myslela. Ale díky tomu, že jsem Darču nechala samostatně pracovat (a jen se v duchu divila, proč se ta blbka rozštěkává na druhém konci veliké díry;-) Osobu vyštěkala pěkně - byla dole ve sklepě - dolů se Darča nedostala, ale vyštěkala ji u díry ve stropě. Tudy ji i figurantka odměnila :-) Zakončily jsme zadržením :-)

V druhém kole - zaměřeno spíše na prohledávání - jednoduché úkryty. První osobu měla Darča v budově s malým sklepem v druhém patře - volně sedící. Šlo o to, aby se učila vybíhat až nahoru. Jako lehčí pomoc i jako kontrola sloužila chodící osoba v prvním patře. Měla i funkci rušivého efektu ;-). Přízemí nádherně prohledala - třikrát samostatně :-), i první patro super. Do druhého vystoupala jen na druhý schod a pak se vrátila znovu prohledat první patro. Já mezitím vyšla do mezipatra - viděla jsem na Darču a měla možnost ji z dálky posílat nahoru. To se na čtvrtý pokus podařilo :-) Pak už to bylo rychlé. Vyšly jsme z budovy a já poslala Darču hledat do velké budovy. Pěkně prohledávala a samostatně našla a vyštěkala osobu ukrytou v téměř zavřeném úkrytu. Odměnu dostala z krabičky prostrčené dírou :-), takže se k úkrytu nemusel nikdo přibližovat a Darča nevěděla, zda budou úkryt odkrývat jiné osoby, nebo odměna přijde sama. Pro udržení pěkné rychlosti a chutě do hledání jsme udělaly jednoduché hledání. Osoba zalezla na sutinu v první budově druhého terénu. Darču jsem poslala zvenčí, na úrovni posledního vyštěkaného figuranta. S pomocí ,,nene"  jsem ji nepustila podél plotu do druhého terénu ani prohledávat patra budovy. Pěkně běhala, vyštěkání jako obvykle krásné :-) Nakonec bylo naše oblíbené ,,Dařino přímé zadržení" :-)

Vynikající trénink jsme zakončily vycházkou :-))

 

25.01.2013 21:20

Trénink - plochy - Oleško

Nový terén - svah pod el. vedením. na pravé straně trnité pruty - s potížemi průchozí, po cca 30 metrech přecházející v les. Po levé straně trní hustší - ale stále průchodné, přecházející v téměř neprůchodné houštiny (bez trnů).

V prvním kole měla Darča figurantky hodně daleko (byly tam už na předchozího pejska). Šlo mi o průchod velmi nepříjemným a hustým křoví a tak jsem po příchodu na osu nechala osobu na levé straně na Darču zavolat. Pak jsem ji vyslala - pěkné, živé, statečně se prodírala křovím až osobu vyštěkala. Vrátily jsme se na osu a Po zavolání druhé figurantky jsem ji poslala hledat na druhou stranu - doprava. Opět moc pěkné - abych se nemusela prodírat křovím (pro náročnost by to znamenalo, že bude štěkat opravdu hodně dlouho - to jsem nechtěla, tento trénink byl zaměřen na prodíráním se křoví i na větší vzdálenosti a tak jsem nechtěla, aby se zbytečně neunavovala štěkáním ), osoba po odměnění dala Darče krabičku a ta mi ji přinesla :-). Další hledání bylo již bez zavolání. I tak si Darča osobu krásně našla. Při cestě zpátky šla Darča napřed - mě prodírání přes trny šlo výrazně pomaleji. Asi jsem se Darče zdála hodně pomalá a tak se vydala na druhou stranu hledat samostatně :-)).  Pěkně hledala, ale osobu nenašla - byla o něco níž než prohledávaný prostor. Nechala jsem osobu opět zavolat (tak to bylo na této náročnější straně v plánu). Darča opět vyběhla s chutí a nyní již bez problému dohledala. Po vyštěkání mi opět přinesla krabičku. Za odměnu na cestě k autu dostala pískací míček a hodně pochval :-) U auta na ni jako vždy čekala odměna - nyní ve formě teplého vývaru.

V druhém kole jsme měly osoby o něco blíž - cca 50 metrů. Darču jsem chtěla posílalat již bez volání. První osoba super - na vyslání běžela pěkně rovně, osobu přeběhla (běžela asi 3 metry o ní, necítila ji), ale cestou zpátky ji pěkně vyštěkala. Protože další osoba byla dál, než jsem myslela, nechala jsem ji raději zavolat. Byla opravdu hodně daleko, ale s touto pomocí ji Darča pěkně dohledala. Poslala jsem ji na druhou stranu - pravou, jednodušší - moc pěkné hledání i štěkání. Poslední štěkání bylo opět hledání - na kratší vzdálenost, do ,,křoví". Zase dostala za odměnu míček, hodně pochvaly a u auta vývar :-)

Super trénink, Darča mi udělala obrovskou radost :-) Hrozně se snažila a krásně se prodírala křovím - je to šikulka :-))

 

26.01.2013 21:22

Trénink sutiny - Hlubočepy

Ještě před tréninkem jsme si zajely na cvičák na trochu poslušnosti. Šlo hlavně o motivaci :-)

V prvním kole jsme měly jen jednoduché úkryty - důležité pro mě bylo prohledávání prostoru. Chtěla bych trochu prodlužovat dobu, po kterou Darča hledá. Jedna osoba byla za malou budovou v levé části (za hromadami sutin), jedna v zadní místnosti (pravá část druhého terénu) na stole - polovejška, poslední osoba měla být u zadního vlezu do sklepa - po levé straně díry (vchod do sklepa) je spodní úkryt. Bohužel byl částečně zasypaný a tak bala figurantka v poslední velké místnosti prvního terénu v rohu za skříní. Prohledávání jsme začaly hned od začátku terénu - v tomto kole jsem ji chtěla hodně posílat. Nejprve prohledala velkou místnost s deskama (do patrové budovy se sklepem jsem ji neposlala), pak jsem ji vyslala přes sutiny. Překonala hromadu suti, ověřila úkryt u domečku a natáhla pach. Proběhla do domečku - bylo vidět, že něco cítí, ale neví odkud - nakonec osobu za domkem (o rozměrech cca 2,5x3metry) dohledala a pěkně vyštěkala.Vrátila jsem se s ní na začátek terénu a začala zvenčí prohledávat místnosti. Darča chtěla běžet kupředu, ale já ji zbrzdila a posílala do místností. Prohledávat patra nad sklepem jsem ji nedovolila. (bylo by to přeci jen moc dlouhé) Při prohledávání jsem ji poslala i do velké místnosti, ve které se v jednom z rohů nacházelo něco střepů. Uvědomila jsem si to pozdě a Darču po kratičkém prohledání zavolala zpátky (měla jsem přemýšlet dřív, cítila osobu dírou z druhé místnosti a já ji volala - nemyslím, že by štěkala takhle z dálky, její zájem nebyl velký - já se bála střepů). Musím si to hlídat. Figurantku na polovejšce vyštěkala bez problémů. Vyšly jsme na hranici terénů a Darča dostala za úkol prohledat místnost se sutinou, další místnost a po prolezení dírou vchod do sklepa. První místnost super, do druhé jsem ji musela povzbudit (od chchodu do druhé místnosti to stačilo i na proskočení dírou ve zdi :-). Po prohledání jsme se vrátily před budovu a já darču poslala do místnosti, ve které byla ukrytá třetí osoba (boční, těžší úkryt). Napoprvé osobu nechytla a prohledala si i další místnost. Vrátila se ,,oknem" :-). Chtěla jsem ji tam poslat znovu - nejprve do levé části, ale ona zachytila pach osoby a odešla vpravo figurantku vyštěkat. Zakončily jsme přímým zadržením :-)

Protože při prohledávání ubírala na rychlosti, v druhém kole jsme začaly dlouhou zabíhačkou přes půlku Hlubočep :-) (od brány až do kóji v trafačce). Vyrazila hledat v ohromnou chutí. Já stála na místě a nechala ji pracovat naprosto samostatně. Při prohledávání se dostala až do pravého zadního rohu areálu (i místnosti prohledala). Hledala a hledala a když vyštěkávala osobu, nevěděla jsem odkud to jde (o osobě jsem věděla, ale připadalo mi, jak když štěká odjinud :-)) Ale opravdu krásně vyštěkávala ukrytou figurantku. Mezitím se další osoba ukryla pod padlý kmen kousek od trafačky (za domkem s pet-flaškama. Darču jsem kousek před úkrytem (z ,,osy") poslala hledat - mezi plotem a po pravé straně budovou továrny. Samostatně prohledala jednou, podruhý (dokonce vběhla do jedné z místností dírou ve zdi, podruhé z ní zase vylezla :-), potřetí. (Mezitím jsem ji zkusila poslat vlevo, ale asi usoudila, že ji jen zdržuji - zkusila jsem ji i u mě zastavit a změnit její směr, ale to jsem ji prý opravdu zdržovala od hledání :-)). Nechtěla jsem ji poslat napřímo a ona vždy (třikrát) samostatně prohledala terén. Asi se jí zdál dostatečně prohledaný a tak se ke mě vrátila a já ji mohla poslat zadem za budovou s pet-flaškama. Osobu vyštěkala :-) Zakončily jsme přímým zadržením pro radost :-)

Dohodly jsme se, že bych tyto styly hledání měla střídat (posílání, což ji zpomaluje a ubírá chuti, a samostatným hledání, kdy zase nevím, jak mám prohledaný terén) a doufám, že se nám časem vytříbí naše prohledávání tak, aby to Darče vyhovovalo a já se alespoň trochu mohla zapojit ;-)

 

29.01.2013 21:23

Trénink plochy - Točná (je sníh a teplota nad nulou. Všude to taje, je mokro, auta se boří do bahna... Parkujeme před areálem VŠE, terén je do kopce a velmi přehledný; silnější vítr fouká z pravé strany)

Tento trénink byl naplánovaný jako motivační - žádné těžší dohledání, žádné prodírání se terénem, prostě jen jednoduché (osoba za stromem) hledání.

V prvním kole měla osobu vpravo i vlevo cca 50 metrů. Při prvním vyslání jsem si neuvědomila sílu větru a když jsem ji vyslala doleva, tak sice vyběhla, ale po cca čtyřech metrech se otočila a velmi jistě vyběhla na pravou stranu. Krásně figuranta vyštěkala. Vrátily jsme se na osu a já konečně poslala Darču doleva. Pěkně vyběhla, označení jako celý trénink super :-). Po vyštěkání se osoby posunuly cca o 10metrů do svahu, tentokrát jsem si vítr lépe ohlídala a Darča běhala tam, kam má :-))

V druhém kole jsem se rozhodla vítr více využít a na pravou stranu (odtud foukal vítr) jsem dala dvě osoby - vzhledem k silnějšímu větru mohly být o něco dál, než je těch 50 metrů. Téměř ihned pach natáhla a jednu (tu spodnější) vyštěkala. Z tohoto místa jsem ji poslala dál hledat - vlastně to byl směr rovnoběžný s osou. Byla trochu překvapená, ale vyběhla a za chviličku už vyštěkávala figurantku - vzdálená od první osoby cca 15 metrů. Zakončily jsme klasickým vysláním (pravá/levá), téměř přímo na osobu.

Celý trénink běhala Darča naprosto nádherně, krásně brala pach ze vzduchu. Řekla bych, že jí vyhovovala jak teplota - lehce nad nulou, takže ani mráz, ale ani žádné teplo - tak i silnější vítr, díky němuž cítila osoby na velké vzdálenosti :-)

 

01.02.2013 21:24

Trénink sutiny - Hlubočepy

V prvním kole šlo o samostatné hledání s těžšími úkryty - jedna vejška (cca 1,5 metru nad zemí - v trafačce), jeden spodní úkryt (více zaházený - ale s otvůrkem na ruku s odměnou ;-) - vlevo u vlezu do sklepa, a jedna osoba volně sedící v druhém patře domku s malým sklepem s vodou - to jako delší zabíhačka. Začaly jsme prohledáním druhého terénu - po levé straně plot, po pravé budova. Darču jsem poslala od začátku samostatně hledat - ani jsem za ní nešla. Pěkně hledala, probíhala místnosti. Když se vrátila, poslala jsem ji do místnosti, kterou vynechala. Pokračovaly jsme dál - nahoru do budovy s malým sklepem jsem ji nepustila. Myslela jsem, že nejdříve najde osobu u sklepa, ale ona velmi brzy (ještě než jsem ji stihla poslat do velké místnosti) ucítila osobu v trafačce. I přesto, že zevnitř byl figurant i vidět, Darča ho krásně vyštěkala z malé římsy zvenčí - byl zde otvor, kterým pach pronikal ven. Kousek jsme popošly a figurant zaběhl do plánovaného druhého patra. Darča pěkně prohledala přízemí, i v prvním patře se snažila - možná až moc ;-) - snažila se dohledat pach osob, které stály dole pod oknem. Nerozštěkala se, ale několikrát bafla a stále se snažila dohledat, odkud pach jde. Dokonce si vyskočila na okno - to už jsem se bála, aby nespadla dolů. Odvolala jsem ji, sešly jsme dolů podívat se na ty, co nám do okna ,,smrděli". Poslala jsem ji znovu hledat do domku - raději rovnou do druhého patra. Tady figuranta krásně vyštěkala.

V druhém kole měla Darča jen jednoduché hledání - osoby v jednodušších úkrytech - lehce přivřený figurant v úkrytu v levém zadním rohu (místnost se čtyřmi úkryty), v rohu tmavé místnosti, v kóji v trafačce. zakončeno přímým zadržením :-) Hledala samostatně, snažila jsem se jí do toho ,,nekecat".

 

06.02.2013 21:25

Trénink sutiny - Hlubočepy

Darča měla od pátku pauzu - byla jsem služebně v Německu. Tento trénink byl pojat hlavně motivačně. (po minulém tréninku měla Darča lehce namožená záda, tak ji pauza vyhovovala - řešeno ihned na veterině - injekce, prášky. Po cca týdnu - před tréninkem kontrola - vše OK)

V prvním kole jsme začaly posíláním ve směru osoby - po pravé straně jsem měla plot a Darču posílala do levé místnosti. Hledala moc pěkně, nechala se i dobře ovládat. První osoba byla ve velké místnosti v levém zadním rohu, další v menší místnosti (4 úkryty) vlevo vepředu). Protože byly úkryty poměrně blízko sebe, byly velmi jednoduché - tak, aby když je ucítí, velmi lehce dohledala a nehrozila tak, že při dohledání najde jinou osobu. Třetí osoba byla za dveřma v tmavé místnosti v druhém terénu - tady měla Darča trochu problém, vyběhla i kousek po schodech v rámci dohledání, ale nakonec to zvládla :-)

V druhém kole měla osobu v pravé části druhého terénu v první místnosti za přivřeným adveřma na ,,záchod" - moc pěkné, samostatné dohledání i vyštěkání. Druhá osoba byla v tmavé místnosti u vchodu do malého sklepa. Moc pěkné, zakončeno ,,přímým zadržením".

 

08.02.2013 21:26

Trénink ploch - Točná (u areálu VŠE)

V prvním kole měla Darča ukryté figurantky na obou stranách cca 50 metrů od osy. Darča obě krásně našla a vyštěkala. Vrátily jsme se zpět na osu a poslala jsem ji opět vpravo (na této straně jsme začaly). Nikoho zde neměla. Potřebujeme se začít učit hledání v terénu, kde nikdo není. Darča zase moc hezky vyběhla, hledala a když to vypadalo, že přeběhne na druhou stranu, zavolala jsem ji zpátky. Tentokrát byla vyslaná doleva - tady už osoba byla. Označení opět moc pěkné. Poslední hledání bylo opět na pravé straně - a zase si tu vyštěkala osobu.

V druhém kole to bylo jen jednoduché vyslání na osobu (dvakrát) v směrech, který jsem předem určila. V tomto kole šlo o dlouhé štěkání - a super :-)

Zakončily jsme přímým zadržením.

Celý trénink Daruška naprosto nádherně běhala - s chutí a i dost rychle ;-) Ke konci prvního kola měla snahu chladit si břicho o sníh. Vodu ochucenou konzervou dostala po každém kole.

 

10.02.2013 21:27

V sobotu jsme si s Darčou udělaly pěknou ,,kondiční" vycházku podél Vltavy, v neděli nás čekal:

Ofic. trénink ZBKP - Vrané nad Vltavou (přední část - sklep)

Na tento trénink jsem zvolila trénink dohledávání trochu náročnějších úkrytů (a ve tmě). První osobu měla v levé menší místnosti ve výklenku ve zdi (polovejška), druhá byla ve velké sklepní místnosti za zadními dveřmi rozvodny. Darča už několik tréninků nebyla v umělé tmě (je to rozdíl, jestli se člověk nebo pes pohybuje v přirozené tmě (je prostě noc :-)) a nebo např. ve sklepě, kde není naprosto nic vidět. Dohledání první osoby ji chvilku trvalo, na předchozího psa v této místnosti byla vejška a tak zde bylo hodně pachů - nejen od předchozí ukryté osoby, ale i od psovodky, doprovodu... zkrátka perfektně napachovaná místnost. V prvním kole chodila dost opatrně - na zemi jsou strouhy a občas díra... . Dohledávala pečlivě a nakonec krásně vyštěkala. Měla jsem radost, že když dohledávala, tak i přes větší množství a intenzitu pachů neměla snahu jen tak někde začít štěkat, ale pěkně se snažila figurantku dohledat. Když jsem ji poslala hledat dál, opět přepečlivě prohledávala sklepní místnost. Když natáhla druhou osobu,tak i přes tmu a nepříjemný materiál na zemi, k ní bez problémů došla a krásně vyštěkala. V obou kolech jsem nechala štěkání kratší - byl to trénink dohledávání a tak jsem jí ho nechtěla ještě komplikovat dlouhým štěkáním.

V druhém kole měla jednu osobu ve spodním úkrytu pod ,,lávkou", druhá byla až vpravo vzadu za kovovými schůdky. Moc hezky hledala i štěkala - obě osoby. Je vidět, že je ve tmě pomalejší, opatrnější ale i pečlivější. Tu pečlivost přičítám jinému proudění vzduchu a většímu množství pachů. Je to šilkulka :-) Pohyb se jí ale v druhém kole zlepšil - prostě musíme častěji do sklepů.

Cestou zpátky jsme si ještě zašly na pěknou vycházku do lesíka nad Vraným - je zde objížďka, tak jsme ji využily :-)

 

12.02.2013 21:28

Trénink plochy - Oleško (hledání jsem posunula blíž k autům - po levé straně hromady sutě, po pravé cíp lesa a louka)

Již před odjezdem na trénink proběhlo ve zprávách upozornění, že jsou očekávány sněhové přeháňky - až 15 cm nového sněhu. Jindra mi říkal, ať nejezdím, ale jela jsem. Jen jsme přijely k lesíku, kde trénujeme, začalo sněžit. A sněžilo, a sněžilo. Dopadlo to tak, že jsme se všichni shodly na jednom kole a dřívějšímu odjezdu domů. Dojela jsem na hlavní silnici, kopeček nevyjela, zcouvala zpět abych uvolnila místo autobusu a auto nechala poblíž silnice. Naštěstí nás Ivana odvezla blíž k Praze, odkud jsme MHD odjely domů. Auto jsme vyzvedli s Jindrou s pomocí řetězů :-)

Procvičovaly jsme hlavně rovné běhání i přes změnu terénu. Napravo byla osoba vzdálená cca 50 metrů - za cípem lesa, na louce. Druhá osoba byla za první ,,haldou". Vyštěkání při těchto lehčích úlohách nechávám delší :-). Zopakovali jsme si to, jen se osoby posunuly dál - na louce jen o kousek, v sutině až za druhou haldu. Na volném prostoru neměla Darča problém, ale po překonání haldy se stočila víc dopředu a vyběhla na hromadu vedle té, za kterou byla osoba. Odtud se vydala hledat dál :-). Nakonec jsem ji musela poslat znovu. Vyštěkání moc pěkné :-)

 

15.02.2013 21:30

Trénink plochy - Hostivař (terén vzadu u křižovatky - osa napravo - pravá strana tráva, levá les; bezvětří)

Chtěla jsem hlavně potrénovat dobré vykrytí začátku terénu. Osoba vlevo i vpravo cca 30 metrů. Protože sice je našla a krásně vyštěkala (nechala jsem ji štěkat déle - hledání bylo jednoduché, v obou kolech ji vždy jedna osoba přivedla), ale zdaleka se tomu nedal říkat alespoň trochu rovný běh ve směru vyslání, takže osoby zůstaly téměř na stejném místě (jen se o kousek posunuly - ve stejném směru). Opět natáhla osobu v trávě z poněkud jiného směru - běžela mnohem víc dopředu. Při vyslání ,,směr les" (mohla běžet po pěšině) se vždy stočila do lesa, ale osobu si vždy našla :-)

V druhém kole jsem původně chtěla dát opět dvě osoby na začátek, pak poslat Darču opět doprava (touto stranou začne) - zde ale osoba nebude. Po prohledání strany ji vyslat doleva na osobu. Dopadlo to ,,trochu" jinak. Darču jsem poslala doprava - tráva. Opět s obloukem a prohledáním okolo, ale pěkně vyštěkala. (proto jsem opustila původní plán a dala jsem figurantce instrukce, že před dalším vysláním se ji ukáže, aby opravdu věděla, kde je osoba a že se dá běhat i rovně ;-). Teď jsem ji ale pustila hledat osobu na kraji lesa. Pěkné. Darče se ukázala osoba na kraji trávy, Darča vyběhla a ... opět zahnula dopředu. Asi ji stáhl pach (nebo použila mozek :-)) a osobu vyštěkala. Vypadalo to tak, že si cestou k osobě vyběhla v trávě "S". Po pochvale jsme se opět vrátily na osu, popošly cca 15 metrů dál - i figurantka se mezitím samozřejmě posunula. Darča vyběhla moc hezky, osobu minula a prohledávala les. Zaběhla hodně daleko, opravdu daleko až přeběhla na druhou stranu. Tam také hledala - samostatně. Když ke mě přiběhla, poslala jsem ji opět ve směru osoby. Opět ji nenašla - běžela kousek od osoby, ale v bezvětří ji nenatáhla. Opět zaběhla hodně daleko. Měla jsem snahu ji volat ;-). Když přiběhla, poslala jsem ji na druhou stranu - tam kde nikdo nebyl (to abych ji netlačila pořád do stejného místa). Opět krásně běžela a opět zbytečně daleko. Když přiběhla, opět jsem ji vyslala na osobu - popošla jsem si kousek zpátky po ose (protože se stáčí dopředu, chtěla jsem, aby měla větší šanci ji konečně vyštěkat).  Našla a pěkně označila. Zakončily jsme přímým zadržením.

Darča nádherně běhala. Až moc nádherně :-). Budu muset trochu omezit její akční radius, přeci jen zabíhá fakt moc daleko. Osoby bude dostávat trochu blíž - cca 30 - 40 metrů. A vždy najdu viditelný kraj terénu - a zde dostane dvě osoby -vpravo a vlevo. V různých vzdálenostech - blíž i dál (např. 10-20 a 30-50 metrů). Další věc, kterou pozoruji již delší dobu a teď se mi potvrdila, je, že když Darču volám zpět - např. když se stočila do špatného směru - tak se jí nechce chodit až ke mě, ale raději se na místě otočí a kouká, kam ji chci znovu vyslat. Pokud ji nenutím přijít až ke mě, velmi pěkně se rozeběhne do nového směru. Zkusím rozdělit přivolání až k mé osobě (např. "zpátky" s lepší odměnou) a volání, že se má změnit směr ("zpět" - aby se zastavila a dívala se, kam ji volám).

Po tréninku je hodně unavená - spí na gauči a ani mi nic nenosí jako aport :-). Pracujeme na zlepšení kondice :-)

 

 

 

Kontakt

Jana Nečasová (Zíková), Petra Brodská

jchlumska@seznam.cz. p.jancickova@seznam.cz

p.jancickova@seznam.cz

606 390 049

Želiv 345
394 44

Hlavní 7
Větrušice
25067

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode