Dara Helvétský kříž

výcvik

04.01.2013 22:00

Trénink plochy - Hostivař

Chtěla jsem hlavně potrénovat vysílání do směrů. Osou byla cesta vedoucí doprava. (vlevo lesík, po pravé straně suchá tráva)

V prvním kole jsme začaly zabíhačkou - na levé straně bylo hustší křoví a já chtěla, aby jím Darča proběhla). Moc pěkné, Darča opět krásně štěkala a tak jsem prodloužila počet až na cca 70 štěknutí - super.(v ostatních případech štěkala již standartně) Pak jsem ji poslala na druhou stranu - osoba zde byla blíž (cca 10 - 15 metrů). Krásně vyběhla i vyštěkala. Obě osoby se po vyštěkání posunuly ve stejném směru occa 10 metrů dál (levá figurantka byla cca 50 metrů daleko, pravá cca 25m) Na levou stranu vyběhla i přes křoví naprosto nádherně :-) Super i s vyštěkáním. Poslala jsem ji na druhou stranu a také super. ( A napadlo mě, že bych ji příště mohla od osoby - když teď trénujeme na kratší vzdálenost kvůli směru - poslat přes osu na druhou osobu (ať nemáme moc stereotypů ;-).

Druhé kolo se nepovedlo :-( . Je to první trénink, o kterém mohu říct, že se vůbec nevydařil. Plán byl úplně stejný jako v prvním kole, jen jsme posunuly osu na začátek určeného terénu (dalo se v jednom směru běžet po cestičce - naší běžné ose). Bohužel nastal problém v komunikaci a přesto, že toto s Darčou nikdy netrénujem, tak osoba , která byla ve vysoké trávě se při mém zavolání na Darču ,,zpátky" zvedla  - neviděla jsem to (někdy se to dělá, aby pes při neuposlechnutí zavolání zpátky nikoho nenašel - musí výborně běhat a být extrémě motivovaný, u Darči bych to raději nikdy nedělala). Na první štěkání byla osoba o kus dál, než jsem chtěla a myslela a tak když Darča přeběhla místo, kde jsem osobu čekala, zavolala jsem ji zpátky. Po chvilce se ozvala osoba, ať volám. (bála jsem se, že třeba něco špatného žere, nebo se na ní něco řítí a tak jsem volala) Darča přiběhla, já ji pochválila, osobu nechala přiblížit na původní předpokládané místo a Darču poslala znovu. Opět pěkně vyběhla, ale lehce se stočila dopředu (jako obvykle ;-). Zavolala jsem ji zpátky, Darča se otočila a cestou chytla pach osoby. Pěkné. Ale než k ní doběhla, figurantka si stoupla. Darča vedle ní stála a nechápala. Došla jsem k nim, Darče dala odměnu, od osoby zjistila, co se stalo při prvním vyslání. Vrátila jsem se na původní místo vyslání a na tuto krátkou vzdálenost (a na místo, kde věděla, že je osoba) Darču poslala. Nevyběhla :-( . Pomalu vyšla, ihned se stočila doleva a začala čuchat na zemi. Nechala jsem ji udělat zabíhačku na stejné místo. Pomalejší, ale dobré. Šly jsme na druhou osobu. Raději jsem si popošla ještě blíž k osobě (a to byla jen u první lavičky). Poslala jsem Darču - vyšla, bloumala směrem dopředu, zavolala jsem ji zpátky. Ještě kousek jsme popošly - od osoby cca 5 metrů. Poslala jsem ji znovu - k osobě jsem ji víceméně dotlačila. Vyštěkání slušné - chvilinku dýl trvalo, než se rozštěkala. Dál jsme raději pokračovaly zabíhačkama - dvě osoby současně odcházející, každá na jednu stranu. Obě Darča vidí. Na první osobu - byl to vlasně přímák - vyběhla krásně. I vyštěkání dobré. Poslala jsem ji na druhou stranu. Vyběhla, ale po pár metrech se stočila (a to běžela po cestičce). Po zavolání jsem se s Darčou přibížila k osobě na cca 12metrů. Opět řádně nevyběhla. Přiblížily jsme se na cca 7 metrů. Osoba byla hned za rohem. Darča k ní doklusala a vyštěkala. Na zakončení jsme udělaly přímáček - dobrý. Po ukončení štěkání ostatních psů jsme Darče udělaly ještě přímé zadržení.

Tak zatím nevím, co další trénink. Teď byla Darča zmatená z toho, jestli se jí vyplatí k osobě doběhnout - není tak běhavá, aby tam letěla zbytečně (osoba si stoupla). Určitě na další trénink bude mít jako odměnu kousek konzervy. Ale nevím, jestli se vrátit k zabíhačkám, nebo se tvářit, jako by se nic nestalo. A nebo zpátky začít prodlužovat vzdálenost - když teď přestala běhat. Snad je to jen dočasné - jen na tento trénink, začala jsem ji totiž připravovat na ZTV 1.

 

08.01.2013 21:08

Trénink plochy - Hostivař (chladno 2-3°C, déšť - chvílemi mírnější)

Pro veliké bahno jsme parkovali hned u cvičáku. Nechtěly jsme si opakovat loňské vyprošťování auta z rozježděné hlíny. Osu jsme proto daly na původní ,,příjezdovou" cestu - vpravo suchá tráva, vlevo křovinatý lesík. Byla jsem na Darču po minulém nepodařeném tréninku zvědavá. Na první kolo jsme daly osoby blíž - cca 15 metrů vpravo a 10 metrů přes křoví. Nejprve jsem ji poslala na jednodušší stranu - tu s původně vysokou, nyní uschlou lehlou trávou. Darča nádherně vyběhla a vyštěkala (nechala jsem ji štěkat jen krátce, odměna ve všech případech veliká - kousek konzervy ,,kuře s vemenem v plechu"). Vrátily jsme se na osu a Darča šla hledat do lesíka. Tady už neběžela tak pěkně rovně, dříve se stočila a spíš měla snahu chytat pach ze vzduchu (popoběhla, zastavila se, větřila a pak zase běžela dál). Zavolala jsem na ní - neviděla jsem, kde je, tak jsem ještě zapískala - to už byla u osoby (mého volání/pískotu si ani nevšimla a krásně osobu vyštěkala) Nádhera :-) Minulý trénink se na Darče nepodepsal :-))) Figurantka v trávě se mezitím posunula o cca 20 metrů dál od osy (ani jedna figurantka se neposouvala dopředu - byly v jedné lajně). Opět vyběhla krásně, trochu zakličkovala - přeci jen ji dělá trochu problém udržet směr - natáhla osobu a krásně vyštěkala. Pěkné bylo i hledání osoby v křoví (také se posunula) - tady po 8mi štěknutí dostala piškotu, krabičku až když jsem přišla.

V druhém kole Darča opět nejdříve do trávy. Figurantka měla být 50 metrů od osy. (společně s figurantkou se domníváme, že v této vzdálenosti byla ;-) Darča skvěle vyběhla, lehce zakličkovala a nádherně osobu vyštěkala. I další hledání bylo pěkné (ještě třikrát).


Na dnešním tréninku jsme měly osu v místech, kde jsme ještě nehledaly, ani jsme je nekřížily. Tak nebyla Darča ve vysílání do směrů ovlivněná nějakými ,,návyky". Když měla běžet na ,,přehlednou" stranu do trávy, dokázala celkem slušně udržet směr. V kontrastu bylo chaotičtější hledání v křovinatém lese - vysoký les vždy zvládala slušně. Budeme muset více pracovat na dodržení směru v hůře prostupném terénu.

 

13.01.2013 21:10

Trénink - oficiální trénink ZBKP sutiny Vrané (přední část - u ,,šneků)

Protože jsem již delší dobu s Darčiným dohledáváním osoby ve tmě spokojená, ráda bych začala zařazovat i obtížnější úkryty (samozřejmě pomalu, např ob sutinový trénink - abych Darče nevzala její chuť do hledání).

A tak jsme začaly jednou osobou ve skříni (maličko pootevřená) hned za prvním šnekem vlevo. Bohužel jsem rovnou schovala i druhou osobu - myslela jsem si, že do dostatečné vzdálenosti - do šneka úplně vlevo vzadu. Osobu ve skříni chytla Darča celkem brzy, ale dohledání jí moc nešlo. Figurantka tam byla již na předchozího psa (bylo tam více pachu) a pach šel dozadu ,,za roh". Daruška se snažila, bylo vidět, že osobu cítí, dokonce se jednou i rozštěkala (na správném místě), ale nebyla si jistá - děláme úkryty, kam strčí hlavu a sem se pro šneka nemohla z této strany dostat - a tak dohledávala dál (hledala u mě pomoc, ale já bych ji chtěla naučit samostatné práci a tak se žádné pomoci nedočkala). Bohužel při tom natáhla osobu na druhém konci místnosti ve šneku a tu krásně vyštěkala. Od tohoto úkrytu jsem ji poslala hledat zpět ke skříni. Dohledávala, v jednu chvíli šla přes polorozbořeného šneka, natáhla figurantku ve skříni pootevřenými dveřmi a pěkně vyštěkala. Zakončily jsme jednoduchým přímáčkem.

V druhém kole jsme zopakovaly nepříliš povedený úkryt - skříň ve zdi - z prvního kola. Osoba zde byla tentokrát jen kratičce a Darča ji natáhla na pravé straně (u krabic). Dohledání ji opět trvalo, ale našla :-) Aby nezapoměla samostatně hledat ve větší vzdálenosti ode mě, (zatím co štěkala) šla další figurantka do levé části patra - do sprch. Krásně samostatně hledala, dohledala i vyštěkala. Odtud jsme měly poslední zabíhačku po dřevěné lávce kolem zavřené asi rozvodny do zadní místnosti (sousedí se šnekama). Darča osobu viděla utíkat, i ji cítila - běžela kousek po ní - ale měla problém s lávkou. Je dlouhá a ji nenapadlo, že se nahoru dostane jen pokud se chtěnému místu vzdálí. Pobíhala podél zdi, dávala packy na lávku. Musela jsem ji zavolat a poslat na lávku. Pak bez problémů :-)

15.1. Už vím, kde nastala u skříně chyba - doposud jsme dělaly úkryty takové, aby k osobě Darča mohla strčit hlavu (pootevřená dvířka si víc neotevře - nerada se něčeho dotýká). Při plánování úkrytů jsem přeskočila zavřené díry (se škvírkou na čumáček - ne aby viděla, ale aby tudy šel dobře pach). Příště budou na programu :-)

 

15.01.2013 21:11

Trénink sutiny - Hlubočepy (po dlouhé době máme zase na nějaký čas přístup do Hlubočep. Velké budovy stojí, po levé straně hlavní budovy jsou obrovské hromady kamení a cihel - vede až ke komínu (nejvyšší ,,kopec" je cca nad první patro)

V prvním kole jsem si nechala dvě osoby jednoduše schovat - tak, aby se k nim Daruška dobře dostala. V neděli měla trénink náročnější - dohledání - tak toto kolo bylo na ,,proběhnutí se" a udržení pěkné motivace. Moc jsem Darču neovlivňovala (nevysílala jsem ji do směrů, prostě ať si hledá, jak chce ;-), jen do druhého terénu jsem ji nepouštěla. Tady jsem byla pomalá - Darča už vběhla do místnosti a začala ji prohledávat - musela jsem na ní volat ,,zpátky". Tady nemá moc dobrou reakci, ale pokud včas upozorním, že tam už chodit nemá ,,ne,ne", tak není problém. Jedna osoba byla v bočním úkrytu v druhé místnosti v rohu (za deskou), druhá ve spodním úkrytu vedle trafačky. Obojí moc pěkné, i vyštěkání krásné :-) Zakončeno přímáčkem.

V druhém kole jsme se zaměřily na téměř uzařené spodní úkryty. ( s malým otvůrkem na lepší pronikání pachu). Jedna osoba ve velké díře v první místnosti, druhá v díře na vyvýšené části trafačky. Tentokrát jsem Darču chtěla posílat - nejprve do domečku s malým sklepem - spodek super, dokonce si ve sklepě namočila pacičky :-). Pak po schodech nahoru - nešla jsem s ní, ale poprosila jsem Jitku, aby koukala kde a jak hledá a případně ji podpořila. Prý moc hezky prohledávala místnosti, jen když šla ke schodům vedoucím do druhého patra - to se zastavila, otočila a když Jitka řekla "dobře hledej", vyběhla výš a pokračovala v hledání. Krásně budovu prohledala. Poslala jsem ji vnějškem dál (nešly jsme budovou - ta byla po levé straně) Jedním z vchodů vběhla dovnitř a po delší chvilce ověřování se rozštěkala nad zavřenou dírou. Po odměně jsme se vrátily na začátek terénu a poslala jsem ji hledat do levé části terénu - k hromadám kamení a cihel. Pěkně do suti vběhla i zde samostatně prohledávala. S mojí slovní podporou (,,hodná, šikulka - jdi vpřed") dokonce vylezla až na nejvyšší hromadu :-) Odtud jsem ji poslala dál - tam již byla trafačka s osobou. Darča opět dohledávala a pak pěkně vyštěkala. Jen se při štěkání dost dívala na nás - jak jsem přicházela - neodchází z místa, štěká. Příště musím říct osobě, aby zkusila krabičku prostrčit dírou :-) Zakončily jsme dlouhou zabíhačkou přes celou budovu v prvním terénu až do první místnosti v druhém terénu - tady seděla volně na sutině. Darča pěkně hledala, samostatná. Vyštěkání super :-) Krásný trénink :-))

 

16.01.2013 21:12

Trénink - noční Nučice

Je mráz a podle předpovědi počasí mělo připadnout 20 cm sněhu. I přesto, že ráno nesněžilo, raději jsme jely do práce s pomocí MHD a dohodly si přespání u hodné kolegiňky z práce - takže se trénink posunul na středu (ve středu i čtvrtek jsem v práci, v pátek mám odpolední ). S velkým batohem, péřovou bundou a zimníma botama jsem vypada jak člen expedice :-). Do blízkých Nučic nás odvezla Martina :-), tak jsme měly jen malinké zpoždění. Pro nepříznivé klimatické podmínky jsme se sešli jen dva. Ale na motivační zabíhačky to stačí - alespoň je trénink rychlý, člověk se zahřeje běháním a uvázaní pesani nemusí dlouho mrznout (když nemáme auta...).

Začaly jsme delší zabíhačkou do zadní části - Darča viděla jen jak osoba mizí za rohem. Nechala jsem ji samostatně prohledávat. Pěkné i s vytěkáním :-) Kousek jsem Darču popovedla stranou, aby neviděla, kam přesně se osoba schovává - na druhou stranu na výšku - u kraje, ověřitelné zrakem (když vyskočí na betonový panel. Moc hezky dohledávala, při pokusu vyskočit nahoru jí to sice klouzalo - spadla, ale nevzdala to a o beton se opřela předníma packama a krásně vyštěkala. Následovala další zabíhačka (za kovovými ,,nádržemi"). Poslala jsem ji napřímo. Zakončeno zabíhačkou :-)

V druhém kole jsme se opět zaměřily na probíhání hůře prostupným terénem - křoví. I přesto, že se figurant obětavě prodíral trním, Darča to oběhla z méně náročné strany a pak pěkně vyštěkala. Další bylo hledání (osoba schovaná po levé straně). Darču jsem poslala nejprve na pravou stranu, po prohledání a návratu běžela doleva (nebylo to napřímo, ale moc hezky hledala a dohledala :-). Pokračovaly jsme delší zabíhačkou pro radost a zakončily ,,Dařiným přímým zadržením" :-)

Celý trénink Darča nádherně běhala. (možná to bylo chladem a sněhem :-).

Po skončení tréninku jsme šly zpátky do Rudné, kde nás čekalo přespání a večeře :-) u Petry. Díky :-))

 

20.01.2013 21:14

V sobotu jsme si po delší době zajely na cvičák na poslušnost (jela jsem tam na školení GPS ). Celkem slušná chůze u nohy - když jsem poklusávala tak úplně super :-).

V neděli jsme jely na trénink ploch do lomu u Berouna.

První kolo jsme udělaly s osou na cestě - po pravé straně křoví, po levé křoví a opuštěné budovy. Pvní osoba byla schovaná cca 10 metrů vlevo - za zadnějším rohem budovy. Darču jsem poslala podél zdi - drobné křoví - ochotné, vyštěkání krásné. Za druhým figurantem musela 15 metrů do křoví - husté, ale průchodné. Vyběhla pěkně, snažila se projít křovím - dost ji to stočilo - vrátila se. Poslala jsem ji znovu - po kličkování v křoví doběhla až k osobě. Po pěkném vyštěkání a odměně ji figurant dal krabičku a Darča mi ji přinesla :-)Darču jsem poslala přes křoví - sice neproběhla nejhustším, ale velmi ochotně si našla schůdnější cestičku. Označení moc pěkné, jen cestou od osoby měla menší problém - nesla mi krabičku a cestou měla seskočit z cca metrové zídky. Nějak jí to nešlo - snažila se, ale neodhodlala se skočit. Když jsem ji odebrala krabičku, skočila bez problémů :-) Na zakončení měla osobu vpravo - běžela po cestě (ta se stáčela a figurant ležel cca 8 metrů rovně - nesměla se držet cesty, měla držet rovně). Zvládla to bez problémů i s super vyštěkáním. (opět mi měla přinést krabičku).

V druhém kole jsme se přesunuli do lomu. Dno lomu rovné, bez kroví apod. Hned na začátku jsme měly osobu vlevo i vpravo cca50 metrů od ,,osy" - ostrůvek trávy uprostřed. (na pravé straně to bylo o něco blíž - začínala tam skála :-)) Nejprve jsem ji poslala na bližší osobu. Cca 10 metrů před osobou začal ,,hrbolatý" kraj lomu (valy z kamení, křoviny). I přes tyto přěkážky doběhla bez problémů k osobě a vyštěkala ji. I na druhou stranu to nebyl problém (osoba také za kamennými valy, v křoví). Vyslání vlevo - opět pěkné, s přinesením krabičky. Další štěkání mělo být poslední. Poslala jsem Darču ve směru osoby - krásně vyběhla, vylezla až za třetí val, chvilku tam hledala a obloukem se vrátila. (osoba byla v ďolíku za kopečkem - víc vpravo, než Darča hledala - necítila ji) Pokud bych o ukryté figurantce nevěděla, tak bych prostor měla za prohledaný - být to u zkoušky, tak jsme neudělaly :-(. Poslala jsem ji znovu a po vyběhnutí se za prvním valem stočila lehce doprava - zaběhla opravdu daleko, ale bohužel ne úplně správným směrem. Zavolala jsem ji, kousek si popošla - jeden val jsem tak vynechaly - a opět ji poslala hledat přímo na osobu. Našla a vyštěkala. Zakončily jsme jedním přímáčkem pro radost :-))

Celý trénink byl super, Darča si alespoň vyzkoušela hledání bez toho, aby našla osobu. I terén byl velmi zajímavý - rovná plocha s náročnějším zakončením - běžně je terén steně těžký po celý běh psa. Tady se Darča mohla krásně učit daleko zabíhat a přitom samostatně pracovat ve věší vzdálenosti od psovoda. Moc pěkné :-))

 

 

Kontakt

Jana Nečasová (Zíková), Petra Brodská

jchlumska@seznam.cz. p.jancickova@seznam.cz

p.jancickova@seznam.cz

606 390 049

Želiv 345
394 44

Hlavní 7
Větrušice
25067

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode