Dara Helvétský kříž

výcvik

04.12.2012 21:27

04.12.2012 21:27

Trénink sutin - Vrané (přední část - sklep)

Z tohoto tréninku mám velikou radost - podařily se nám perfektní úkryty na trénink dohledání :-)

V prvním kole to byla osoba schovaná ve sklepě (těsně pod levým otvorem vedoucím z vstupní haly do sklepa - pokud to pes či člověk skočí dolů :-). Pokud se pes sklonil, osobu mohl vidět. Pach šel vzhůru a klesal u pecí, lehce se táhl i podél zdi - tudy k osobě přišla Darča (nejdříve cítila figurantku u pecí, asi po pachu šla k pravému otvoru, vrátila se zpátky k pecím a padél zdi došla až k osobě. Vyštěkání Ok. Další osoba seděla v levém zadním rohu v hlavní ,,místnosti" sklepa. Sklep byl hodně napachovaný, na Darče to bylo vidět - pobíhala, zvedala hlavu (cítila spoustu různých pachů) - samostatně dohledala a vyštěkala. Na závěr jednoduchá zabíhačka.

V druhém kole měla Darča ve sklepě osoby dvě - jednu v levé místnosti v levém rohu u vany (pach stoupal k železným schodům), druhá osoba byla v ,,hlavní místnosti" ve výklenku v ,,pravé zdi". Aby nebyl problém s odbíháním od osoby, Darču jsem na vodítku přivedla až do vchodu levé místnosti a teprve odtud ji pouštěla. Pach šel opravdu ke schodům, ale po chvilce snahy si osobu krásně dohledala. Poslala jsem ji dál hledat. Opět ji dohledání chvilku trvalo (byla to ale její nejkratší práce na dohledání - dnes :-), vyštěkání opět bezchybné. Na zakončení přímák po schodech vlevo až k vratům (dveřím).

 

09.12.2012 22:33

Trénink sutiny - Vrané nad Vltavou - přední část

Oficiální trénink ZBKP

V prvním kole měla Darča osobu v první světlé místnosti za plechovými dveřmi vzadu v komůrce, druhá byla motivačně (aby neměla tmu moc často těžkou) posazena u ,,vany" uprostřed místnosti. Obojí pěkné, rychlé, ochotné. Následovala zabíhačka ven do výtahu. Darča přeběhla, pach ji stáhl. Chvilku se snažila dohledat uvnitř (jen z kraje). Sama vyběhla ven a nakonec samostatně našla a vyštěkala. A následovalo přímé zadržení.

Druhé kolo jsme měly ve sklepě u kójí. První osoba ve výklenku vlevo, druhá osoba ve světlé chodbičce na ,,parapetu" výklenku vpravo vzadu (osoba pachovala, při hledání první osoby chodila, při vyštěkání si opět na okno vlezla :-). Třetí osoba seděla opřená o zeď v zadní místnosti hned vedle dveří. Všechna vyštěkání krásná, osobu na ,,okně" si pěkně dohledávala - předníma packama naskakovala na výklenky a koukala/čuchala dovnitř. Moc pěkné. Ostatní rychlé. Zakončeno zadržením :-)

 

18.12.2012 21:48

Místo původně plánovaného tréninku ploch jsme jely do Kunratic. (nakonec jsem byla ráda - pršelo a protože Praha byla ucpaná ještě víc než obvykle, tak jsem přijela až po dešti ;-) Daly jsme trochu chůze, zopakovaly pár překážek - nejprve skok daleký. Zkusila jsem dát Darče povel bez ukázání rukou. A Darču to opět vyvedlo z míry. I když jsme ro zopakovaly. S přidáním ruky - ukázání do směru je to bez problémů. Kladinu chodíme jen směrem tam se zastavením na konci (to proto, aby pěkně slézala až bude chodit i zpátky :-). Lávka na sudech pěkná, i houpačka se povedla.

V druhém ,,kole" - tj po odpočinku - jsme šly jsme po kratinké chůzi opět na překážky. Nejprve oba vodorovné žebříky - s velkou odměnou a super! Protože je šla fakt skvěle, šly jsme i na vysoký. Cesta nahoru dobrá (musím hlídat, aby nepřekračovala poslední příčku - překročí ji předníma a zadní pak přitahuje břišními svaly - pokud by jí packy podjely, mohla by spadnout). Při slézání spěchá a tak ji brzdím prokrmováním ;-) Vždy na příčce zastavit a po dotažení zadních nohou odměna. Než se pěkně povedl, šla ho třikrát (jen směr tam). Napotřetí (aby se to opravdu povedlo) jsem měla v ruce před Darčou hodně pamlsků - a z ní jsem ji odměňovala. To ji skvěle zpomalilo. Následovala veliká pochvala a odměna :-))

 

19.12.2012 23:49

Noční trénink plochosutina - Nučice

V prvním kole jsem nechala jednoho figuranta lehce schovaného (na kontakt) hned na začátku terénu - poblíž aut. A začaly jsme zabíhačkou až do zadní části terénu. Pěkné, Darča dohledávala s chutí, vyštěkání super. A odtud jsme začaly prohledávání. Nejprve jsem Darču poslala vpravo. Velmi pečlivě a s chutí prohledávala prostor. Sama se ke mě vrátila a po pochvale jsem ji poslala prohledat pravou stranu. Opět velmi pečlivé prohledání. Do místa dalšího vyslání jsem poslala osobu, ale bohužel to Darča zpozorovala (přeci jen jsme ve tmě pomalejší), takže hledala opět naprázdno - osoba se procházela. Na další vyslání se již podařilo ,,nainstalovat" osobu. Pěkné, ale při obou hledáních bylo vidět, že Darča zpomaluje. Pak jsme se posunuly více dopředu - ,,u nohy" a tam jsem ji poslala přímo na ukrytou osobu. Opět pomalejší, ale pěkné. Zakončeno přímým zadržením.

V druhém kole jsem Darču poslala u aut na pravou stranu (je lehčí - jsou tam neprůchodná železa a buňky. Po příchodu zpět a odměně jsem ji poslala doleva (osoba za dřevěnými hranoly). Pěkné :-) Další osoba byla po pravé straně - mezi železy. Darču jsem vyslala přímo na osobu. Zakončily jsme opět přímým zadržením :-)

 

21.12.2012 22:50

Trénink plochy - Hostivař (téměř bezvětří, -3°C)

Darča hárá.

V prvním kole jsme měly standartní osu. Osoby odcházet neviděla. Ve vzdálenosti cca 50 metrů. Kam jsem poslala, tam byla osoba. Po vyštěkání se figurantky posunuly cca o 15 metrů. Opět kam jsem poslala, tam osoba. Super, pěkné štěkání, krásné vybíhání. Chci prodlužovat dobu štěkání - Darča štěká cca 22-27x, dostane odměnu od figuranta a pak štěká dokud nepřijdu a nedám znamení - pak následuje zbytek krabičky :-) .

V druhém kole jsem osu opět otočila - vlevo lesík s cestičkou, po pravé straně vyšší suchá tráva. Osoby opět cca 50 metrů. Nejprve jsem Darču poslala do trávy (mohla běžet po příjezdové cestě - pro ulehčení). Po cca 7 metrech se stočila kolmo na posílaný směr. zavolala jsem ji zpátky a opět vyslala správným směrem. Tentokrát zahla opačně - kolmo, ale na druhý směr. Opět jsem ji odvolala, kousek popošla a vyslala. Tentokrát doběhla až k osobě a pěkně vyštěkala. Poslala jsem ji na druhou stranu - opět nadvakrát. Napotřetí měla osobu blíže - ale ne dostatečně - i tak jsem měla snahu ji odvolat ze špatného směru - dohledala si ji z druhé strany (obloukem ji přeběhla a při návratu vyštěkala). Zakončily jsme přímáčkem :-)

Musím začít mnohem více pracovat na poslušnosti - jak v dodržení směru vyslání tak v lepším odvoláním ze špatného směru. (toho, že bych ji odvolala od osoby se moc nebojím - na to má při hledání dost špatnou poslušnost ;-). Při dalším hledání v ploše bude mít v neobvyklém směru Darča osobu mnohem blíže - cca 10 metrů od místa vyslání - tuto vzdálenost budeme postupně prodlužovat. (když jsem ji vícekrát odvolávala bylo vidět, že její chuť opadá - co bylo zajímavé, tak stále vybíhala (i když pomaleji), pěkně hledala, ale měla menší chuť se vracet - hledala stále samostatněji - poslední hledanou osobu dohledala i přes to, že jsem měla snahu ji zavolat) V místě, kde vím, že vybíhá dobře bude figurant opět ve větší vzdálenosti.

 

26.12.2012 22:51

Na vánoce i mezi svátky jsme měly naplánováno několik tréninků - překážky, plochy i sutiny. Protože jsem 23.12. nabourala autíčko a přeprava o víkendu s pomocí MHD je hodně špatná, až na jedny sutiny jsem dojíždění za výcvikem zrušila. (Nechci strávit kvůli 2 hodinám výcviku o vánocích celý den v autobusech). Tak chodíme na vycházky, trénujeme poslušnost, snažím se běhat. S Darčou jsme dostaly pod stromeček úžasný vozík za psa, tak se s ním Darča seznamuje - moc se jí nelíbí, když se doma vozík pohne, Dara štěká.

Zato venku jí vůbec nevadí (i když je jako prázdný dost hlučný) :-)

Ještě nechat vyrobit oje k zapřažení a pěkný kožený postroj (sportovní co máme se nehodí, ale trénovat se s nima dá :-)

 

30.12.2012 22:52

Trénink - sutiny Vrané nad Vltavou - zadní část - patro (celodenní trénink)

V prvním kole jsem nechala Darče schovat dvě až čtyři osoby (abych nevěděla kde a kolik - potřebuji zjistit, zda ji neovlivňuji při hledání). Poslala jsem ji hledat zezdola od schodů. Pěkně vyběhla nahoru a velmi rychle dohledala osobu vlevo v kancelářích. Poslala jsem ji hledat dál - již jen proběhla uličku mezi kancelářema a hledala dál. Moc hezky běhala, nejprve jsme prohledávaly (spíš Darča prohledávala, snažila jsem se jí do toho nemluvit) větší část patra ( s kanceláří vzadu). Již v přední části vpravo u "zdi" (stěna, za kterou jsou el. rozvody) ucítila osobu a vydala se po uhlopříčce přímo k osobě ukryté v levém zadním rohu. Krásné vyštěkání :-) Dál jsem ji poslala do levé kanceláře (pomohla jsem ji ve skoku na skříň, odtud skrz dírou v prosklené zdi na stůl do kanclu). Pak jsme prošli až do druhé (pravé) části patra - tam jsem Darču poslala do levých místností. Pěkně je prohledala, stále dobře běhala. Tady jsem se zeptala Jitky, jestli jsme nějakou osobu přešly (nechtěla jsem Darču posílat znovu po patře, čekal ji náročný den). Byla jsem poslaná zpátky ke kancelářím. Tam jsem Darušku posílala do jednotlivých kanceláří. Osobu našla v tmavé místnůstce naproti kanclíkům (v levém rohu). Moc pěkné.

V druhém kole jsem nechala v pravé místnosti (naproti kancelářím) pachovat polouzavřený úkryt - zatímco další psi hledali dole, osoba se snažila co nejvíce rozšířit svůj pach v horní místnůstce. Darču jsem poslala hledat od schodů dole - dohledala pěkně a nádherně vyštěkala. Zatím druhá figurantka vlezla ,,okénkem" do zadní kanceláře ve velké místnosti. Darču jsem poslala dál hledat od poloviny místnosti. Doběhla bez problémů dozadu, pach cítila a snažila se dohledávat. Pobíhala okolo ležící skříně i kolem rohu kanceláře. Snažila se, ale okénkem neproskočila. Po delší době zoufalého dohledávání se rozštěkala. Velmi krátce jsem ji pochválila a slovně pomohla dopředu na skříň. Musela jsem se přiblížit a znovu ji slovně povzbudit. Skočila dovnitř a krásně vyštěkala. Zakončily jsme přímým zadržením.

Po druhém kole nás čekal obídek v místní hospodě :-)

Třetí a poslední kolo bylo již lehčí. Darču jsem poslala hledat do kanceláří - byly prázdné. Zavolala jsem ji zpátky a ukázala nový směr - místnosti vpravo. Zde byla osoba volně posazená za dveřmi u zdi. (šlo o trénink odvolání při hledání. Osobu v druhé místnosti měla za ,,odměnu" za to, že pěkně přiběhla :-) To samé jsem chtěla udělat na přechodu levé a pravé haly. V pravé jsem ji poslala hledat a po zavolání jsem ji chtěla poslat do dlouhé místnosti na levém kraji. Kousek jsme tam popošly, Darča u nohy. Najednou se odpojila, vešla do malé místnosti, kterou jsme právě míjely, a vyštěkala osobu za dveřma :-) Moc pěkné, hodně mě tím překvapila - opravdu jse čekala osobu jinde a Darču chtěla poslat napřímo. Ale takhle to bylo super. Daruška reagovala i bez povelu hledej, prostě si to spojila s místem a tím, že se zrovna hledá (jinak na sedící lidi běžně neštěká ;-). Zakončily jsme přímým zadržením :-) Krásný trénink. Darča byla super :-))

 

 

 

Kontakt

Jana Nečasová (Zíková), Petra Brodská

jchlumska@seznam.cz. p.jancickova@seznam.cz

p.jancickova@seznam.cz

606 390 049

Želiv 345
394 44

Hlavní 7
Větrušice
25067

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode