Dara Helvétský kříž

výcvik

28.10.2012 21:36

28.10.2012 21:36

Trénink sutin - Vrané

Dnešní den (neděle) jsme celý věnovaly výcviku sutin ve Vraném. Měla jsem tnto den naplánovaný jako poslední velký trénink sutin před zkouškou.

První kolo jsme začaly hledáním - více napachované úkryty - jeden hned u vrat (pravé auto), další za zavřenými dveřmi na ,,záchodě", třetí v asi větrací šachtě v tmavé místnosti s průběžnou ,,dírou". První osobu Darča přeběhla (nezačala čuchat hned na začátku) a tak první figurantka byla vyštěkaná na ,,záchodě". (Darča hezky hledala, tak jsem ji nechala a po vyštěkání jsem ji pochválila a vrátila se na začátek. Asi něco cítila, ale měla s tím problém - začala jsem ji posílat. Vyštěkání pěkné. Jako třetí si samostatně našla osobu v ,,šachtě". Zakončily jsme zabíhačkou do tmavé místnůstky.

Druhé kolo dopoledního tréninku začalo zabíhačkou do kovovým deklem zcela zavřené díry v prázdné místnosti. Darča cítila, pobíhala po místnosti (poklop splýval s podlahou). Nakonec našla a moc hezky vyštěkala. Další zabíhačka vedla do místností hned vpravo ve velké hale - jednoduché, ale nedostala zde odměnu. Hodně jsem ji pochválila odvedla kousek vedle, kde už čekala další figurantka na jednoduchou zabíhačku do díry v další místnosti (také místnost vlevo :-). Zde dostala dvě krabičky. Zakončeno jednoduchým přímáčkem.

Následoval výborný oběd v místní hospodě.

První kolo začalo hledáním uprostřed velké místnosti - poslala jsem ji napřímo do menší místnosti s dírama (hlavně jednou velkou, která je průchozí do díry uprostřed haly). Zde měla Darča schovanou osobu - lehce v tunelu. Dlouho se snažila dohledat, fakt dlouho. Pak jsem ji začala posílat - nejdříve vlevo , pak vpravo - zde si vyštěkala osobu, která mezitím trochu popolezla blíže. Pokračovaly jsme zabíhačkou po malých tmavých kovových schodech - viděla, jak osoba mizí za rohem v místnosti - zbytek si dohledala a i ze schůdků slezla zcela sama. Vyštěkání pěkné. Následovala zabíhačka do zadní části (kabely, tma..) za kovová dvířka vpravo vzadu. Moc pěkné, zakončily jsme ,,přímým zadržením".

V druhém kole jsme začaly zabíhačkou do bílého auta vlevo - to byl trochu problém - sice Darča pěkně hledala, ale pach nechytla - začala jsem ji vysílat. Pak už pěkné. Další zabíhačka byla kolem medvěda pod schody. Pěkné, rychlé. Předposlední zabíhačka za šneka a poslední zpátky do druhého výtahu.

Celý trénink byl super, pohodový, udělalo se hodně práce. Těším se na další :-))

Při odjezdu domů bylo vidět, že je Darča unavená, ale celý den pracovala s chutí a teď mi po krátkém spánku cestou cpe do ruky ponožky a jiné její oblíbené aporty :-))                       

 

01.11.2012 22:35

Trénink plochosutina - Nučice

V týdnu před zkouškou jezdíme jen na překážky/poslušnost do Kunratic. Trénink v Nučicích jsem Darče naplánovala proto, aby neměla před zkouškama neobvykle velkou pauzu a jako motivační. V prvním kole jsme se posunuli do zadní části areálu a začaly zabíhačkou s dohledáním. Další bylo hledání, když jsem ji vyslala do směru schované osoby. Pokračovaly jsme opět vysláním na osobu a zakončily ,,Dařiným přímým zadržením".

v druhém kole jsme to zopakovaly jen se změnou úkrytů - hlavně tam měla zařazeny dřevěné konstrukce uprostřed areálu. Moc pěkné :-)

V pátek před zkouškama jsme šly naposledy na vysoký žebřík - s pomocí pamlsků -  pěkné. Vodorovný žebřík super. Pak jsme udělaly trochu chůze s velkou odměno pro radost. S velkou odměnou byla i kladina a tunel - abychom zakončily výcvik radostně a opět s velkou odměnou - u auta.

V sobotu jsme ještě ráno zajely na cvičák jen si pohrát s míčem a jednu překážku (áčko) opět s velkou odměnou u auta. Navečer po práci jsme šly na vycházku u Drahelčic - cca 14 km - krásná polní cesta, část lesem.

 

06.11.2012 22:42

Trénink sutiny - Vrané nad Vltavou (přední část továrny)

Dnešní trénink byl zaměřen spíš motivačně (když má po zkouškách...). V prvním kole jsem nechala napachovat zadní ze dvou kójí hned za rohem (vchod hned vpravo u výtahu - skorotma). Pak jsem osobu přendala do bližší kóje a po chvilce Darču poslala hledat. Bylo to hodně zblízka - šlo o dohledání a ne dlouhé hledání. Chvilku ji to trvalo, ale snažila se a poctivě prohledala okolí i kóje až našla a hezky vyštěkala. Další osoba pachovala v navazující tmavé uličce druhou místnůstku vlevo (levé kóje ,,zateraseny" cca metrovou zdí, pravé místnůstky s normálními dveřmi). Byla přikrčená tak, aby byla vidět hlava osoby pokud Darča předníma packama vyskočí na zídku. Poslala jsem ji hledat opět z menší vzdálenosti - opět šlo jen o dohledání - moc pěkné. Zakončily jsme zabíhačkou ven ke stromu :-)

V druhém kole jsme se posunuly do místnosti se ,,šneky". Nejprve zabíhačka do pravého zadního rohu (zde osoba dobře přístupná ve šnekovi). Super. Odtud jsem ji poslala hledat zpátky do protějšího rohu - zde osoba jen sedící pod schody - radostné, rychlé... Zakončeno zabíhačkou chodbou pod nájezdovou rampičku před další místností. Super :-) Odměna, míček..

Po obědě jsme s Darčou zajely ještě na cvičák - stihly jsme jen kratší vycházku a cvičení rychlejšího povelu ,,lehni" a následného ,,vstaň". Pak se zhoršilo počasí a tak jsme jely domů.

 

10.11.2012 22:44

Trénink plochy - nový terén u Nechánic

Na oficiální trénink ploch byl domluven nový terén (pro nás; již se zde konaly nějaké zkoušky). Vysoký smrkový les s nízkým maliním plazícím se po zemi (dala se vybrat místa bez malin, ale chtěli jsme psíky potrénovat na nepříjemném terénu), místy shluky malinkých (cca do dvou metrů vysokých) mladých smrčků - téměř neprůchodných.

V prvním kole jsem dala dvě osoby na kraj (ve vzdálenosti do 30-ti metrů). Jedna osoba na kraji lesa, druhá v mladých smrčkách. Nejprve jsem Darču poslala doleva (na osobu volně ležící). Darča pěkně vyběhla, maliny ji zbrzdily jen trošičku, pěkně dohledala - hledala ve ,,vlnovkách". Pěkné. Vrátily jsme se na osu a poslala jsem ji na osobu v houští. Tady měla Darča problém. Až do hustého houští neprolezla, pach ven asi moc nešel a tak hledala a hledala. Dvakrát jsem ji vyslala na smrčky, nakonec prohledala snad půlku lesa (hledala opravdu dlouho, bylo vidět, že ji to celkem vyčerpalo). Osobu jsem nechala vylézt, ukázat se a Darču jsem poslala znovu. Teď již pěkné - i přes pomalejší ,,prodírání se". Další byl přímáček. Zakončeno zadržením.

V druhém kole jsme se soustředily pouze na smrčky. Obětavá figurantka Jitka se prodírala mladými stromky a já za ní pouštěla Darču. Super - takto jsme to zvládly čtyřikrát, na závěr opět zadržení pro radost :-) Moc povedený trénink :-)

Po obědě jsme sjely ještě na cvičák - stopička (kratší, pro radost) a pak trocha chůze. Darča se snažila, byla jsem s ní celý den moc spokojená :-)

(daly jsme menší pauzu od překážek, před zkouškama byly na programu velmi často, teď trochu snížíme intenzitu :-)

 

11.11.2012 22:45

Trénink sutiny - Praha - Bubny

Zaměřily jsme se hlavně na  chůzi po sutině a vysílání ve směru figuranta (kam Darču pošlu, tam je osoba). Když se po vyštěkání vracím s Darčou zpátky mimo sutinu a pak ji posílám na další osobu v zbořeništi, tak celkem není problém. (občas si prohledá mnohem větší kus sutě, protože změní směr, ale to doladíme ;-)) Již minule jsem ale zkusila z místa vyštěkání osoby ji posílám dál hledat (tzn. ,,běží" ze sutiny a ne z holé země) A to se ukázalo jako problém. Tak nechávám osobu na určené místo přijít, zatímco vyštěkává osobu, po mém zavolání si figurant stoupne (aby ho Darča viděla) a pak se schová/sedne si. Darča je pak ochotnější k rychlejšímu pohybu po suti, ale myslím si, že zabíhačka by tu byla zbytečná - přeci jen se její pohyb i ochota k němu výrazně zlepšil :-) Toto jsme dělaly v obou kolech, zakončeno zadržením :-)

V prvním kole jsem ještě přidala hledání v hale - aby byla změna. Osoba byla úplně vzadu na konci jedné z podélných jam. Darču jsem vyslala od dveří a bez problémů se samostatně pohybovala a osobu si dohledala. Vyštěkání pěkné :-) Následovalo vyslání do sutiny - přímo na figuranta. Darča se stočila více vpravo, prohledávala sutinu. Na druhé vyslání došla až k osobě :-). Od osoby jsem ji vyslala dál do sutiny - byl to trochu problém, ale na několikeré vyslání došla až k osobě (musela se jí ukázat). Poslala jsem ji na další osobu. Bez ukázání - ke konci sutiny. Pěkné.

V druhém kole jsem Darču opět posílala po sutině na osoby. Ukázaly se, Darča dohledala. Zakončeno přímým zadržením :-)

Příště budeme v práci na sutině pokračovat ;-)

 

fotky od Honzy a Báry https://hbcg.rajce.idnes.cz/2012-11-11-trenink_Bubny/

 

13.11.2012 21:46

Trénink sutiny - Vrané (přední část)

Při dnešním tréninku jsme měli jen jednoduché úkryty - procvičily jsme hlavně samostatnější práci na schodech a hledání hned od začátku (osoba kousíček od místa vyslání). Darču jsem poslala hledat až od schodů vedoucích dolů (ke sklepní části). Osoba pod schodištěm (cca 2,5 metrů od nás). Darča ji hned ucítila a pěkně vyštěkala (osoba byla vidět). Dál jsem ji poslala hledat po schodech nahoru. Cestou prohlédla ještě jednu práznou místnost. Do schodů jsem ji musela poslat dvakrát. Osoba seděla nahoře na posledním schodu, takže se nejednalo o nějaké dohledání, ale opravdu jen o zkušenost s tím, že vylézt nahoru se vyplatí :-) Další osoba ve šneku hned vlevo. Pach zachytila rychle, dohledání chvíli trvalo :-) Zakočeno přímákem.

V druhém kole měla Darča osobu ve sklepě - volně sedící u zdi. Problém nám dělaly schody vedoucí dolů - ve tmě si Darča viditelně nebyla jistá prvním krokem ,,do neznáma". Vyřešila to tak, že po delším váhání a pokusech sešla po ,,bordelu - karimatka, igelity...). Po vyštěkání jsem udělaly zabíhačku po stejných schodech dolů, tentokrát za roh. Bez problémů, dohledání pěkné. Pak následovalo schodiště. Darča opět prohledala (sama od sebe) prázdnou místnost a vyběhla až nahoru. Tentokrát měla osobu v místnosti na konci schodiště volně sedící za polootevřenými dveřmi jedné ze skříní. Já šla nahoru až když Darča štěkala :-) Moc pěkné, zakončily jsme přímým zadržením.

 

 

Kontakt

Jana Nečasová (Zíková), Petra Brodská

jchlumska@seznam.cz. p.jancickova@seznam.cz

p.jancickova@seznam.cz

606 390 049

Želiv 345
394 44

Hlavní 7
Větrušice
25067

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode