Dara Helvétský kříž

výcvik

03.04.2012 23:11

03.04.2012 23:11

Trénink sutiny - Vrané nad Vltavou

Začaly jsme dírou ve tmě v místnosti vpravo. Tuto zabíhačku jsem si udělala na sebe - pro lepší motivaci (díra ve tmě je pro Darču hodně obtížná). Sice je na mě horší Darčino štěkání (má jiný zvuk, než obvykle), ale udržuje to její dobrou motivaci :-)

Pokračovaly jsme prohledáváním. Figurant byl ve velké místnosti ve vaně - šneku v pravém rohu. Na Daře bylo vidět, že osobu cítí - jako vejšku úplně v rohu. Nevyštěkala ji. (za to jsem byla ráda) Pobíhala kolem šneku, snažila se, ale skočit dovnitř ji nenapadlo/možná se jí nechtělo. Pomohla jsem ji vysláním ,,vpřed". Do šneku skočila a osobu vyštěkala.

Další na řadě byl nácvik zavřeného úkrytu - díry v malé místnůstce. Nejdříve ji měla jako odbíhačku polozakrytou, po vyštěkání a odměnění jsem ji odtáhla  a znovu poslala hledat na zakrytou díru. Bez problémů. Zakončily jsme krásnou odbíhačkou s dohledáním do zadní části haly.

 

V druhém kole jsme začaly dírou v první místnosti (prázdné) - zcela zakrytá. V prázdné místnosti proto, aby se ji lépe dohledával zdroj pachu. Super. Protože při hledáním v prvním kole moc hezky prolejzala desky opřené o zeď (těžší boční úkryty), dala jsem tam jednu osobu. Opět jako hledání. (Aby věděla, že za deskou může něco být - víceméně potvrzení toho, že tam je opravdu dobré hledat :-) Chvíli hledala (desky jsou v ohromné hale), pak našla :-)

Následovala zabíhačka do zadní části haly a zakončily jsme zabíhačkou do šneka. Dara neviděla, kam osoba leze. Bylo hezky vidět, že se poučila a po chvilce hledání (opět an ní bylo vidět, že něco cítí) do šneka skočila sama - následovalo moc hezké vyštěkání. Jen cestou zpátky chtěla skočit z vyšší části dolů a lehce se zachytla břichem/nohou o kus betonu. Ani nekníkla ani nekulhala, tak snad dobrý. :-)

boční úkryt za deskou u stěny - hledání. Zabíhačka dozadu, zabíhačka do šneka

 

06.04.2012 23:12

Trénink plochy - Točná

V prvním kole jsme opět začaly hledáním. Darča hledala moc hezky, doběhla až ke zdi a osobu moc hezky vyštěkala. Další byly zabíhačky (současně na obě strany) Přes sto kroků (případně až ke zdi). Darča běhala pěkně, měla to i přes cestu. Následovala dlouhá zabíhačka. Moc pěkné, jen jsem ji musela dvakrát poslat, aby šla z prudčího srázu dolů a neběhala jen na hraně (tam byl figurant při předchozím štěkání).

V dalším kole jsme  opět nejprve hledaly. Moc pěkné. Následovala zabíhačka - zatímco Darča vyštěkávala osobu, další se odešla schovat. Bohužel jsem ji (osobu) poslala moc daleko. Nedošlo mi, že i když je to vzdálenost, na kterou Darča běžně hledá, teď už má jedno hledání a dlouou zabíhačku za sebou. Sice hledala, ale spíš směrem dopředu než do hloubky. Měla menší problém prolézt hradbu z křoví. Nakonec jsem ji zavolala a nechala figurantku znovu odběhnout. Bez problémů křoví prolezla. Zakončily jsem jednoduchým přímáčkem.

Plán pro příště je takový, že první bude opět hledání - vzdálenější, další bude zabíhačka (jiná osoba se mezitím schová výrazně blíž) a pak ji pošlu na další hledání. Vzdálenost této hledané osoby se bude pomaličku prodlužovat. Zakončovat budeme dlouhým přímáčkem.

 

10.04.2012 23:14

Trénink sutiny - Hlubočepy

Začaly jsme zabíhačkama. Nejprve osoba zaběhla v první budově. Proběhla první místností, v další vyběhla ven, aby se vrátila do třetí, kde se na kraji ukryla (nevedly tak od dveří k úkrytu stopy).I přesto, že to byla zabíhačka, Darča začala prohledáním první místnosti - je to trubka, ale snažila se :-), nakonec osobu našla, že chybí stopy jí vůbec nevadilo. Pokračovaly jsme zabíhačkou do vedlejší budovy - osoba vyběhla schody do prvního patra a na psa zavolala (pak se šla schovat do jedné z místností). Figurantka z místnosti vyběhla bočníma dveřma ale Darča se neobtěžovala a proskočila vyšším oknem :-) Vyběhla až k oknu, koukla z něj dolů a vrátila se. Musela jsem ji poslat nahoru, aby šla dál a mohla najít osobu. Vyštěkání bylo moc pěkné. Další byla zabíhačka do díry uprostřed sutě (díra byla nezakrytá). Zakončily jsme zabíhačkou zpět do místnosti do otevřené ležící skříně :-)

Druhé kolo jsme začaly zabíhačka místností do díry u vchodu do sklepa (v druhém terénu - za komínem). Darča musela proskočit dírou ve zdi do další místnosti. Jak se přesně pohybovala a jakým způsobem hledala nevím, přišla jsem, až když osobu vyštěkávala. Pokračovaly jsme hledáním osoby v otevžené díře v místnosti s petflaškama. (Darča osobu neviděla odcházet). Poslala jsem ji hledat. Darča hledala pomaleji než obvykle, s menší energií. Možná ji zpomalil skok dolů z místa odkud jsem ji posílala. (příště ji více vyhecuji). Hledala, prošla kolem místnosti s flaškama, cestou ji pach stáhl zpět. Chvilku váhala u vstupu, ale pak už se prodírala petkama k díře s osobou. Vyštěkání lehce jiné ve zvuku (hlubší díra), ale jinak moc pěkné. Nezapoměly jsme ani na zavřené úkryty. Zabíhačka byla do zavřené díry (viděla, jak tam osoba leze a díra je přiklápěna). Pustila jsem ji ze vzdálenosti cca 5 metrů - bez problémů přiběhla k úkrytu a vyštěkala. Zakončily jsme  jednoduchým přímáčkem pro radost a rychlost :-)

Večer po práci jsme zajely ještě na cvičák do Kunratic. Hlavně kvůli distancím (mají lehce jiné umístění - jsou dále od sebe) a tunelu. Distance se lepší, ale obrovskou radost mi Darča udělala u tunelu pro národní řád. Přišly jsme k němu, dala jsem povel  ,,sedni", Dara na mě koukla - ,,vpřed" a vběhla do tunelu. Bez zaváhání, napoprvé, jen při světle čelovky. A třikrát to zopakovala. Měla jsem z toho takovou radost, že následovala veliká pochvala a raději jsme výcvik ukončily. V nejlepším přestat !

 

14.04.2012 23:15

Trénink plochy - Točná

V prvním kole jsme opět začaly hledáním. Osoba cca 70 kroků vzdálená. Figurantka ležela z levé strany křovinatého kopečku nad bunkrem, Darča hledala na kopečku (skrz křoviny vedla sem cestička), i do křoví koukla/čuchla , pod kopečkem vpravo, osobu nenatáhla. Darča pěkně aktivně hledala, zaběhla i hezky daleko, po nějaké době se ke mě vrátila. Vyslala jsem ji znovu. Opět hledala v původním směru. Zavolala jsem ji zpět (nepotřebuji, aby se vyčerpávala na místě, které již má prohledané) a nasměrovala výrazně víc vlevo. Tentokrát na kopeček nevyběhla a ležící osobu našla :-)

Další byla dlouhá zabíhačka na opačnou stranu. Osoba byla pod zdí, daleko, 150 kroků? Jak Darča hledala jsem neviděla, jen podle její rolničky na krku jsem tušila, že vykryla slušný prostor - zaběhla i dolů ze svahu. Vyětěkávání měla rozdělené - po 20 štěknutích první část odměny, až přijdu, tak zbytek. Štěkání měla rozdělené z důvodu lepší motivace (aby ji nepřestalo bavit dlouho štěkat). Zatímco vyštěkávala, odešla ji další osoba. Protože již mohla být unavenější, odešla figurantka jen kousek. (Cíl je, aby si Darča postupně zvykala déle a vícekrát za sebou hledat bez zabíhaček). Darča vyběhla krátký prudký svah rychle, pak ale zpomalila a dala se více vpravo. hledala, ale tempo bylo pomalejší. Naštěstí zafoukal větřík, Darča osobu natáhla a rychle dohledala. Poslední byla hodně dlouhá zabíhačka. Pěkné, rychlé.

V Druhém kole jsme měly čtyři dlouhé zabíhačky (dvě osoby odcházejí současně, Darča je vidí). Darča hezky hledala, běhá už pěkně daleko. (zabíhačky měla i na zvýšení motivace - v druhém kole ji začíná být víc a víc teplo, funí.) První osoba krásně daleko, u druhé Darča vyběhla, vzhledem k drobnému vánku se jí podařilo osobu velkým obloukem oběhnout. Když k ní pach zavál, okamžitě se otočila, dohledala a osobu pod celtou vyštěkala (chvilku ji trvalo, než se rozštěkala. Budeme muset celtu zařazovat častěji).

V druhém kole jsem Daře po vyštěkání a odměnění dala pískací míček - moc se jí líbil, občas si pískla do chůze - znělo to jak nešťastné pískání nějaké myšky. Opět se začalo rozbíjet pískátko - vždy se jí uvnitř míčku rozlomí pískátko. Je to drahá sranda, jeden míček stojí kolem 100 Kč. A jiné nechce :-)

Na blížících se zkouškách ZZZ budu šlapat kamarádovi stopu, tak jsme to odpoledne vyzkoušeli. Nejprve jsem našlápla stopy pro Artana. Šel je pěkně, je moc šikovný :-) Pak Matěj našlápl dvě stopy Darče (na konci zůstal ležel), předmět byla mikina. Darča v obou případech vyšla hodně rychle. Protože foukalo ze strany, šla vedle stopy. Šla nepřesně, ale lom našla, stopu dokončila. Naše zimní učení zalehávání předmětů mělo úspěch. Mikinu zalehla na jedničku. A zalehnutím označila i ležícího figuranta :-). Nechala jsem ji rozštěkat. Při druhé stopě také zalehla, ale už začala štěkat dřív (v leže). Začnu zase dávat do stopy pamlsky. Chtěla bych tím zpřesnit Dařinu práci na stopě. Co mě potěšilo, byla její chuť jít dopředu. Teď ji musím tuto chuť ,,zkulturnit" do koukatelné podoby :-)

Když už jsme byly na cvičáku, zkusily jsme ještě distance. Na levou i pravou stranu již běhá Darča pěkně, zatím ji dělá problém distance uprostřed ,,vpřed" - po přestěhování distance na vzdálenější místo běžíraději ke kuželu. Ale myslím, že tento problém lehce odbouráme pravidelným opakováním. Další překážky jsem nechtěla překonávat (měla za sebou dopolední plochy a já chci, aby měla projev radostný a rychlý). Jen jsme zopakovaly průchod tunelem na první pokus. Třikrát do tunelu pro národní řád. Vždy hned napoprvé. U tunelu pro mezinárodní zkoušky (je zakončen plachtou) jsem ji volala z druhé strany (ale již plachtu nezvedám). Vždy proběhla s kratším zaváháním na začátku, ale s plachtou problém nemá. Je to šikulka :-))

 

14.04.2012 23:16

Dnes byla Darča naprosto skvělá. Našlápla jsem ji tři stopy. Vypracování ihned. Protože při minulých stopách Darča spěchala při vyjití na stopu a při větru ze strany šla hodně vzdáleně od stopy, začala jsem ji opět dávat na stopě kousíčky slaniny - většinou kolem sedmého kroku, někdy ale i 13-tý nebo i druhý / první. Její projev byl mnohem lepší - při první stopě sice vyběhla (a to jsem ji ke stopě přivedla ze strany), ale hned zpomalila (u dalších již byla pečlivá hned zpočátku). Předměty měla na každé stopě dva - jeden v průběhu stopy, jeden na konci - začala jsem používat rukavice - lépe je zalehává, než malé ponožky. První stopa byla dlouhá cca 300 kroků (podle krokoměru), druhá 550 kroků a třetí 800 kroků.

První stopa. Protože jsem si zapoměla doma pytlík na napachování, tuto část jsme vynechaly a já ji rovnou přivedla k nášlapu (dvakrát jsem přešlápla na místě). Od místa, kde jsem ji posadila a odkud ji posílala na stopu, stopa vedla doprava. S tím Darča neměla nejmenší problém, ale pak prostě vyběhla. Chvilku jsem za ní vlála, než si uvědomila, že míjí kousíčky oblíbené anglické slaniny. Náhle začala jít přesně ve stopě (foukalo ze strany, takže předtím v rychlosti šla kousek vedle) a vysbírávala většinu odměn (nikdy si nevysbírala vše, až takový zájem o jídlo nemá). Lomměla cekem pěkný - sice přešla, ale po půl metru se sama zase vrátila a vydala se správným směrem (lom doprava). Další lom byl také doprava - louka, na které jsem stopy šlapala je dlouhá půl kilometru a široká cca 200 metrů, tak na ní různě kličkuji, abych ušetřila místo a vešly jsme se. Tady už šla Darča přesně. Předmět zalehla moc hezky, již se stáčí při zalehnutí doprava jen maličko. (stáčela se hodně - zadek úplně vlevo, hlavou otáčela doprava, předmět u předních nohou. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem přišla na to, proč to dělá a jak to napravit. Důvod je : když jsem ji šla odměňovat, vždy jsem ji měla po levé straně a ona se začala otáčet, aby mě viděla přicházet. Odstraňuji to tak, že chodím i z druhé strany (mám ležící Darču po pravé ruce). Teď chodím častěji s Darčou napravo, až se srovná, budu to střídat. Další lom - vlevo - nešla úplně přesně - vítr foukal ze strany, kousek se vrátila a ověřila si ho (sama, bez má pomoci). Předmět na konci zalehla skoro rovně. Na obou předmětech dostala odměnu - kousek vařeného vajíčka a velkou pochvalu s dlouhým podrbáním.

K druhé stopě jsem Darču přiváděla tak, že se musela vydat na levou stranu. Vyšla moc hezky, téměř nespěchala. Po cca 10-ti metrech se zklidnila úplně a šla hodně pomalu. První lom šla nádherně. Pečlivě, přesně, bez ověření. Dále se stopa začala stáčet - velký oblouk (průměr cca 15 metrů). Zde Darča neměla nejmenší problém. Další lom byl na druhou stranu - doprava. Další lomy (ještě 3) byly vždy na střídačku  - doleva - doprava - doleva. Vypracování pěkné. Aby stopa nebyla nudná, byl na ní ještě jeden oblouk a předmět. Zalehnutí tohoto předmětu i druhé rukavice - na konci - bylo skoro rovné. Opět následovaly odměny a veliká pochvala.

Třetí stopa byla nejdelší. Opět jeden předmět přibližně uprostřed, jeden na konci. Pěkné zalehnutí - již jen nepatrně šikmo. Na stopě byly dva velké oblouky (cca 15 metrů průměr) a jeden maličký - okolo rozrytého místa - hlubší díra. Lomů sedm - vypracování moc hezké. Na stopu Darča nastoupila pomaleji, než na předchozí, díky pamslkům vypracování pěkné. Chvílema (když hodně foukalo ze strany) šla vedle stopy, ale lomy měla moc pěkné. Předměty pěkné. Na louce, kde jsme tyto stopy měly našlápnuté, se vyskytlo několik bílých kusů asi igelitu - jeden velký a dva maličké. Třetí stopa vedla kolem nich. Darča k nim čuchla - malé byli těsně u stopy (cca 25cm), k velkému udělala krok - byl dále, půl metru od stopy - čuchla a bez jakéhokoliv ovlivnění pokračovala dál. Šikulka.

Pomocí pamlsků na stopě byl Darčin projev moc hezký. Vypracování lomů pečlivé,i označení předmětů - rukavic - se postupně zlepšuje. (jsem ráda, že nemá snahu je zvedat, tyto větší nepřechází. Chtěla bych pokračovat ve stopách s pamlsky. Uvidíme, kdy je zase zkusíme postupně ubírat :-))

Po stopách jsme měly naplánovaný náš pravidelný klus podle kola - 4 km, průměrná rychlost 10,5km/h. Chci aby Darča jen klusala, ale zato pravidelně. Z toho důvodu ji mám vždy ze začátku na vodítku, puštím ji až po necelém kilometru. Častěji zastavujeme jen kvůli odměnění, za pěkný a pravidelný běh :-))

 

17.04.2012 23:17

Trénink - plocha/sutina

Dnešní den byl náročný - dopoledne jsme začaly v sutinách, odpoledne jely na cvičák na překážky a den jsme zakončily stopou. (vlastně na úplný závěr dne byl na očkování u veterináře :-)

První kolo - zabíhačka do terénu před budovou. Darča neviděla kam figurant přesně zabíhá a prohledávala budovu. Nechala jsem ji hledat - zůstala jsem na začátku terénu (dál šla Jarmila a pozorovala Darču, co zrovna dělá). Prohledávala pečlivě, čuchala k úkrytům, kde byli schovaní figuranti pro předchozí psy. Po nějaké době se vrátila zpět do prostor před budovou. Osobu ukrytou na kraji jakéhosi ,,bunkru" pěkně dohledala. (musela sejít ze schodů a zahnout do úkrytu) Další zabíhačka byla do budovy - osoba neukrytá, ale Darča za ní musela přes celou místnost i přes ,,překážky" na zemi - hadice, mělké díry - kanály, ,,cihly"...). Viděla, jen jak osoba vběhla do baráku - a moc hezky hledala (rychle), až našla. Pokračovaly jsme zaběhnutím do tmy. Darče na krku visela čelovka, aby měla snazší pohyb v neznámém terénu. Zabíhačku měla ztíženou pletivem a jiným nepořádkem na zemi hned na začátku. Nenechala se odradit a figurantku sedící u zdi (za malým výklenkem) sice jednou přeběhla, ale pach ji hned vrátil. Vyštěkání moc hezké. Nakonec přímáček v ploše.

V druhém kole byla naplánovaná zabíhačka do jedné z pecí v budově - Darča uvidí osobu vbíhat do vrat a... zbytek si dohledá. Dokonce byl figurant v místě, kam nebyl úplný přístup, jen se dala strčit hlava do díry ve zdi. Zabíhačka ven do šachty - Darča se vrátila ověřit si pach v budově - je vidět, že díry v zemi nemá ještě dost zažité. Dlouhá zabíhačka terénem přes chroští a trní. Super. Nakonec přímáček pro radost.

Když už jsme na druhé straně Prahy, připadá mi škoda nejet na cvičák. Cvičení není nikdy dost :-). Z překážek jsme cvičily opět hlavně distance. Problém je stále distance uprostřed ,,vpřed-hop". Od té doby co se vzdálila, máme malý problém si jí ,,všimnout". Někdy Darča běží do strany, někdy se ,,motá vepředu". Pokud to nevyjde, jdu s ní blíž a blíž k distanci a dávám povel ,,vpřed-hop". Když se rozběhne správným směrem, pochválím ji. Když skočí na distanci (někdy si rovnou sedne, někdy musím zasyčet) jdu k ní a dostane mňamku s velkou pochvalou a podrbáním. Pak se vracím na původní místo a posílám Darču na další distanci.

Následoval tunel - ukázaly jsme Jarmile tunel pro národní řád na první ,,vpřed" (ihned - na první a jediný povel - vběhla do tunelu). Moc hezky se jí to podařilo. Dokonce třikrát za sebou :-) Mezinárodní tunel s plachtou zatím ani nezkoušíme na první pokus, vždy ji lákám z druhé strany. Z ostatních překážek jsme daly alespoň áčko. Moc pěkné.

Cvičení jsme zakončily stopou - cca každých 7 kroků pamlsky, předměty 2, lomů tři. Délka - neodhadnu :-) - cca 300kroků? Vypracování pěkné, oba předměty označila, s jedním lomem měla maličký problémek - byl ostrý (její první ostrý úhel :-), ale zvládla ho.

Den jsme zakončily očkováním u veterináře - byla moc hodná i v čekárně i v ordinaci. Vzala si od paní doktorky odměny a po zaplacení v klidu odešla (žádná panika, stres).

Dneska byla moc šikovná holčička jedna chlupatá :-)))

 

21.04.2012 22:59

V pátek dopoledne odpadl pravidelný trénink a tak jsme se šly s Darčou projít do centra Prahy. Naše oblíbená trasa - Muzeum, Václavským náměstím dolů k Luxoru (tady nakoupit knížky - vždy se najde taková, kterou nemám a kterou zaručeně mít musím :-), přes Staromák různými uličkami až na Národní třídu. Odtud většinou pokračujeme na Anděl. Takto jsme šly i dopoledne, potkaly pár fajn lidí, občas se někde zdržely (s Terkou :-) - už jsem ji dlouho neviděla). Pak metrem na Zličín a ,,naší" cestou pěšky do práce.

Sobotu jsem začala pracovně já (někdy holt do práce musím zajít :-)), odpoledne pracovala Darča - poslušnost. Konečně jsem se zlepšila v obratech - už tak nezastavuju, než se otočím - za chůze. Stále váhám, jak učit čelem vzad - obíhání nebo přiřazování - prostě nevím. Teď jsme dělaly nově přiřazování a Darče to hodně pomohlo - zlepšila se jí koordinace zadních nohou :-), ale obíhání jí jde lépe - hlavně v čelem vzad za chůze. (když je přede mnou ,,ke mě", tak oběhne, nebo se přiřadí podle toho, jakou rukou lehounce pohnu :-) Uvidíme.

V neděli odpoledne byla Darča na stopě. Jedna cca 120 metrů vlastní - s pamlsky a cca 5-ti lomy. Na hlíně - po dlouhé době poprvé :-) Pěkné pomalé vypracování, jen se občas musela vrátit na lomu - sama! Využily jsme příležitosti a vypracovaly jsme i dvě cizí. Vzhledem k tomu, že jsem ji pěkně uvedla na nášlapu - ukázala jsem jí rukou ,,stopička" Hezky se rozešla, obě stopy byly na cca 20-ti cm vysokém osení. Darča se snažila, ale nebyla tak přesná. Příště musí na cizí stopě dostat více pamlsků než na mojí. Bylo sucho a tak předměty hezky zalehávala. Asi zkusím, aby jen zůstala stát (když je mokro, tak si nechce lehat a předměty ignoruje). Zkončení cvičení jsme měly vtipné - ukazovala jsem, jak jsem učila Darču chodit přes nepříjemný materiál, tunel - prostě použitelné pro překonání čehokoliv. Zde se jednalo o skokovou překážku. Náhodný udivený kolemjdoucí viděl toto: Dvě bláznivé ženské, mezi nimi nizoučký betonový kvádřík (místo překážky). Jedna si hraje na kňučícího psa a druhá na ní volá a hodně nahlas ji chválí, jaká je to šikulka a ať skočí :-))) Úžasné :-))

 

 

 

 

 

Kontakt

Jana Nečasová (Zíková), Petra Brodská

jchlumska@seznam.cz. p.jancickova@seznam.cz

p.jancickova@seznam.cz

606 390 049

Želiv 345
394 44

Hlavní 7
Větrušice
25067

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode