Dara Helvétský kříž

výcvik

06.03.2012 22:52

06.03.2012 22:52

Trénink sutiny - Hlubočepy

Přestože probíhají v areálu, kde trénujeme, úpravy - zatím vysekání dřevin - dá se zde dobře cvičit. V obou kolech měla Darča zabíhačky s dohledáváním. Zabíhačky byly poměrně dlouhé - např za roh, rovně a pak se schovat do ledničky v sutině uprostřed. V prvním kole byl figurant v ledničce, odtud odběhl do místnosti k pet-flaškám a pak zpět do díry v sutině (tento úkryt byl zakrytý deskou, Daruška si to moc hezky ověřovala, než začala štěkat :-).

V druhém kole jsme pokračovaly dlouhými zabíhačkami. Nejprve do díry v první místosti (pach ji hezky stáhnul a ani to nevypadalo, že na figuranta spadne :-) Další odběhnutí bylo do místnosti, kde je v každém koutu úkryt. Odtud osoba běžela obloukem do asi ,,trafačky" za sutinou. Darča již měla prohledávat delší dobu. Lehce proběhla další místností a hledala v jejím okolí. Po chvilce se do místnosti vrátila a prohledala ji pořádně :-) Snažila jsem se ji vysílat tam, kde má zrovna hledat (tak 50:50 že to vyjde :-). Celý trénink moc hezky hledala, krásně štěkala, i zakrytý úkryt se jí povedl :-)

Po tréninku jsme ještě jely do Hostivice nahrát kamarádovi na videokameru obrany. A tak si Darča po procházce dala ještě poslušnost (než se připravili na kousání) - byla jsem upozorněna na to, že se při všech obratech zastavuji (pořád si stěžuju, že nám nejdou obraty a já to tak kazím - nejdříve jsem se zkusila otáčet bez psa-i to mi nešlo :-), pak s Darčou - byla výrazně lepší :-)) k obratu čelem vzad jsem přidala pomocný povel ,,čelem". Nakonec si pohrála s krásným rotvíkem :-)

09.03.2012 22:53

Trénink plochy - Točná (spíše listnatý les, pravá strana dobře průchozí, na levé straně místy mladé proutky, osa je cesta, pravá strana se výrazně svažuje)

Pokračovaly jsme podle minulého tréninku ploch. Dva figuranti odcházejí současně, Darča je vidí.

V prvním kole odešel jeden figurant až ke zdi (prostě  zeď v lese :-), druhý prostupnějším terénem asi 110 kroků. Darču jsem nejdříve poslala do prorostlejšího terénu. pak jsem ji poslala ve směru druhé osoby. V obou případech běžela s velkou chutí, krásně vyštěkala. Špatně jsem to vymyslela - chtěla jsem, aby třetí osobu hledala bez zabíhačky a aby to bylo v pravo - lehčí terén. Ale vyšlo to na druhou stranu. Tak jsme raději udělaly opět hodně dlouhou zabíhačku a mezitím se šla další osoba ukrýt. Darču moc hezky vyběhla, i když osobu vůbec neviděla (ukrytá za stromem - 60 kroků).

V druhém kole opět odešli dva figuranti. Z prvním běžela moc hezky (jen jsem ji musela po delší chvilce zavolat zpět a vyslat znova - pohybovala se moc vlevo od osoby(na dalším ,,kopečku") - ale podle figurantky doběhla hodně daleko :-) - napodruhé super. Při hledání dalšího figuranta se nechala vyrušit komunikací mezi osobou, která se ukrývala (aby ji Darča neviděla odcházet) a ostatními - abych věděla, odkud přesně ji mám vyslat. - musíme i na plochách občas zařadit různé hluky, volání... Přivolala jsem si ji zpět a vyslala znovu. Našla a vyštěkala. Na osobu, kterou Daruška neviděla odcházet, jsem ji pro jistotu poslala z menší vzdálenosti. Vyběhla pomaleji, ale moc hezky dohledala a vyštěkala. Vrátily jsme se zpět na osu. Opět figurant odešel do větší vzdálenosti. Darča ho viděla odcházet. Chvilku hledala a našla :-) Zakončily jsme přímáčkem.

 

11.03.2012 22:54

Trénink ploch - oficiální trénink ZBKP - Košík

(bývalý sad, na zemi holé šlahouny, místy šlahouny s trny)

Další super trénink. V prvním kole měla Darča dva figuranty odcházející současně - 80 kroků a 90 hodně dlouhých kroků :-) Při vyštěkávání druhého figuranta se první posunul o cca 20 metrů dopředu a o něco blíže ose - Darča se tam nechala vyslat a osobu bez problémů našla. Další štěkání byla zabíhačka - na opět 90 dlouhých kroků :-)

Bylo vidět, že se začíná oteplovat - mě byla zima a Darča začala víc funět :-). Aby dobře pila, dávám jí hovězí vývar - ráno vyvařené kousky masa, které dostává za vyštěkání.

V druhém kole jsem se více bála únavy a tak Darču čekalo pouze troje štěkání. Aby měla změnu, prvního figuranta neviděla odcházet. Cca 50 kroků. Vyběhla s chutí, krásně vyštěkala. Další dva opět odcházeli současně a Darča je viděla. Opět přes 90 kroků. U figuranta vpravo musela po cca 60 krocích přejít přes cestu a pak dále hledat. Bez problémů. Dokonce těsně před tím, než našla figuranta, míjeli ji lidi s velkým černým psem. Nenechala se vyrušit a moc hezky vyštěkala osobu.

Darča byla moc šikovná, běhala ochotně i přes trnité šlahouny a zabíhala krásně daleko. Příště bych opět chtěla kombinovat vysílání do směru, ve kterém je ukrytá osoba s přímáky na obě strany.

Po tréninku jsme s Jarmilou jely ještě na cvičák. Potrénovat překážky a trochu poslušnosti. Z překážek jen žebřík, lávku na sudech, houpačku a tunely. A samozřejmě nepříjemný materiál :-) Z poslušnosti hlavně obraty - čelem vzad s Darčou i bez Darči (to jsem se učila otáčet se bez zastavení :-). Darča se snažila, vypadala, že ji to baví :-), jen na konci u distancí se jí občas nechtělo skočit nahoru. Když jsem vytrvala v požadavku (v klidu, ale stále), vyskočila, kam měla (pomalu, ale skočila). S celým tréninkem jsem byla spokojená, cestou domů Darča spala a spala :-)

 

13.03.2012 22:55

Trénink sutiny - Hlubočepy

V prvním kole měla Darča dvě zabíhačky, kdy figurant odešel např. kolem budovy - obešel ji a schoval se dovnitř (za skříň v rohu) a já ji poslala hledat budovou. Z hledání jsem neviděla nic - až když Darča osobu vyštěkávala :-). Stejně to bylo i s druhou zabíhačkou - osoba běžela budovou, já Darču poslala hledat přes sutinu uprostřed ,,dvora". Figurant ležel v úkrytu u zdi budovy. Darča měla prohledat sutinku (tak jsem si to myslela), ale pach ucítila hned, jak se přiblížila k cihličkám. Úkryt byl téměř zakrytý - s místem pro Darčinu hlavu. Vyštěkala moc hezky. Další již byla klasická zabíhačka přes sutiny do ,,trafačky" - zde byla osoba volně u zdi (nezakrytá). Zakončily jsme jednoduchým přímáčkem.

V druhém kole jsme začaly hodně dlouhou zabíhačkou - od první místnosti až do velké místnosti se sutinkou (běžně je již v druhém terénu). Darča krásně hledala přes sutinu, zaběhla až k plotu, pak hledala v uličce mezi domkem a místností, ve které byla v sutině schovaná osoba. Natáhla ji oknem, chvíli váhala, jestli má skočit dovnitř a nakonec tam opravdu skočila (všechny nás tím překvapila :-)) (stála jsem na téměř stejném místě, odkud jsem ji vyslala - nijak jsem ji nepodpořila). Osobu vyštěkala skvěle :-). Další osoba byla v místnosti, kde je úkryt v každém rohu. Darča prohledávala, nakonec ji pach stáhnul podél zdi. Bohužel byl tento úkryt úplně zakrytý (u otatních měla díru na hlavu - ne vždy ji využila, ale byla tam). Na Darče bylo vidět, že tam něco má, hrabala na ležící skříň packou, jednou se i na mě otočila. Tam jsem myslím udělala chybu. Nic jsem neříkala, a když k úkrytu přišli pomocníci aby osobu lehce odkryli, odešla. Osobu jsme odkryli, Darča ji vyštěkala. Pak jsem ji od úkrytu odvedla - cca 2metry, skříň byla opět zcela zavřená a Daru jsem na ni opět vyslala - ,,hledej" - tentokrát bez problémů vyštěkala. (myslím si, že když se na mě poprvé otočila, měla jsem ji v klidu pochválit, aby věděla, že je vše v pořádku - myslím, že by pak vyštěkala). Další zabíhačka byla do velké místnosti (je v ní na podlaze spousta desek), kde byla v rohu v bočním úkrytu. Bez problémů, krásně vyštěkala. Zakončily jsme opět jednoduchým přímáčkem.

Po ukončení jsme jely s Jarmilou na cvičák na překážky a trochu poslušnosti.

Protože minule se nám moc nepovedly distance, začaly jsme s nimi. Již je neobcházím, Darču vysílám rovnou. Když vyskočí na distanci, jdu k ní rychle s odměnou a hodně ji pochválím a podrbu. Pak se vrátím zpět, odkud jsem ji vyslala a posílám na další distanci. Jednou udělala chybu - místo na distanci ..vpřed" běžela ke kuželu. Bylo super, že si chybku uvědomila a bez mého zásahu změnila směr na správnou distanci.

Dále jsme byly na vodorovném žebříku - stále je nejistá a šlape po postranicích. Uvidíme, jak to budeme řešit, zatím chci, aby chodila jistě.

Opět jsme nevynechaly lávku, houpačku i oba tunely - jsou stále lepší a lepší. Stále do nich Darču lákám z druhé strany. Plachtu u tunelu pro mezinárodní řád jsem dokonce jednou vůbec nemusela přidržovat :-)

Lehoučce jsme zopakovaly i poslušnost - hlavně obraty.

Darča byla celý den moc šikovná, snažila se. Hlavně v sutinách mi udělala velkou radost - jak skočila za pachem do místnosti oknem :-)

 

16.03.2012 22:56

Trénink plochy - Točná

(vysoký listnatý les, téměř bez nízkého porostu - jen na pravé straně cca 50 kroků od osy křoví (u bunkru). Osu tvoří cesta, po pravé straně podél cesty svah -cca 2metry vysoký, kratičký - cca 4metry, hodně prudký - bála jsem se, aby Darču hodně nezpomalil.)

Výrazně se oteplilo. Teplota kolem 15 °C (ráno  0°C, odpoledne 18°C). Na Darče bylo znát, že toto rychlé oteplení může být problém. Raději jsem hledání dala hned na začátek. Takže jsem hned na začátku dala figurantce krabičku s odměnou (odešla cca 50 kroků na pravou stranu), aby se schovala dřív, než přijdu s Darčou. Tu jsem pak poslala směrem, kde byla osoba ,,hledej". Darča moc hezky vyběhla a začala hledat. Zaběhla i pěkně daleko, ale osobu necítila. Hledala hezky vytrvale, dvakrát jsem ji zavolala k sobě (když už se vracela) a znovu vyslala. Nakonec osobu našla a krásně vyštěkala. Pokračovaly jsme zabíhačkami - dvě osoby odchází současně - každá na svou stranu - cca 80 a 70 kroků. Darča vždy vyběhla s chutí, jednu z osob musela déle dohledávat - opět hledala hezky vytrvale. Už běhala s vyplazeným jazykem a začala funět, takže jí jen poslední (třetí) osoba udělala přímáčka - cca 10 metrů - jen pro radost.

V druhém kole již nebylo naplánované hledání. Darča už začala být udýchaná - bylo jí dost teplo. Takže jsme  udělaly jen dvě zabíhačky - opět současně - Darča obě osoby vidí. Opět vyštěkání super, v běhu byla pomalejší, ale snažila se :-) Druhá osoba opět udělala Darče ještě jeden krátký přímáček - pro radostné zakončení.

Daru vždy hodně ovlivňovalo počasí - když je teplo je hodně udýchaná, je vidět, že je jí velké teplo. Snažím se, aby měla co nejlepší kondici - běhá u kola, dlouhé vycházky. Chci přidat i nějakou lehčí činnost (vycházka) v teplé části dne - pro co nejlepší návyk na oteplení. I přes vyšší teploty Darča štěkala moc hezky.

(Teď ji nechávám cca 10 štěknout, pak jí dá figurant trochu odměny, Darča štěká dál, než dojdu - pak jí dá figurant současně s pochvalou zbytek. - je to proto, aby nemusela na začátku (po nalezení figuranta) hodně dlouho štěkat bez odměny)

Po hledání jsme jely s Jarmilou na cvičák. Darče bylo opravdu teplo - funí a funí, tak jsme udělaly jen distance, vodorovný žebřík a sudy. Snažila se :-)

Večer měla doma ještě malou rozcvičku - (přivezli mi 14 balíků sena pro koně) skočila na balík (zkoušeli jsme, jestli se udrží, když ho budeme pomalu kutálet - přidržovala jsem ji a povzbuzovala -  a opravdu zvládla po kutálejícím se balíku pomalu chodit :-)))

 

Výcvik - kondice

18.03.2012 22:57

Původně jsem chtěla jít o víkendu na cvičák do Kunratic, ale dopadlo to jinak. Protože se rychle oteplilo – na březen nezvyklých až 20°C, rozhodla jsem se začít Darču na vyšší teploty připravovat.  Oba víkendové dny jsme ráno od půl osmé vyjely na kole do sadů (je zde lepší povrch pro běh – polní cesty jsou zpevněné (jezdily jsme zde zlepšovat kondičku na podzim a v zimě – není tu tolik bahna a kolo se moc neboří), v sadech je krátká travička a cesty jen hliněné) Průměrná rychlost 10,5 km/h – lehké vyklusávání, vzdálenosti:

Sobota  4,7km, chtěla jsem ji vzít ještě na odpolední vycházku, ale jeli jsme s Jindrou nakupovat a tak se konala jen poslušnost doma – hlavně aport (aby nepřekusovala).

Neděle – 5,7 km i s chůzí (1,5km),

 Darča běhala u kola vždy na volno – po cestě, nebo hned na jejím travnatém krajíčku (je tak naučená, že by se neměla vzdalovat do stran – hlavně kvůli cestám mezi poli.) Darča běžela s vyplazeným jazykem, ale nevypadala extra udýchaně/unaveně, ale tahat se o peška nechtěla (když jsem jí ho odhodila, zalehla ho jako předmět :-). V neděli večer jsem chtěla jít na stopu, ale začalo pršet… takže zítra.

V poledne jsme šli i s Jindrou na vycházku -  6 km (bylo míň lidí a hlavně cyklistů na uzoučké cestičce podél  Vltavy.) Nejdříve cesta vedla mezi poli – na sluníčku, stáčela se do lesa – k Máslovickému přívozu (tady si Daruška letos poprvé zaplavala – pro klacík) pak proti proudu domů do Větrušic.

Nedělní odpoledne strávila spánkem na gauči :-). Večer jsme procvičily pár obratů a sedni/lehni/vstaň.

 

19.03.2012 22:58

Dnes jsme měly ,,dvoufázový trénink". Překážky ráno i večer. Občas (- snažím se každý týden, ale ne vždy mi to vyjde) jedem do práce autem a tak se můžem stavit na cvičáku v Kunraticích jak před prací, tak i po práci. Ráno vždy cvičíme víc - i trochu poslušnosti, víc překážek - většinou bez skokových. Dnes ráno i večer jsme začaly distancema. Darču jsem odměňovala velkou pochvalou a pamlskem - došla jsem za ní ke každé distanci i ke kuželu. Trochu jsem změnila povel k běhu jen ke kuželu. Kromě jiné intonace jsem místo ,,vpřed" začala používat ,,kupředu". Stává se, že se Darča splete - běží jinam (dost často ke kuželu - jen na ni lehce zavolám nene a zopakuji původní povel i s posunkem. - chtěla bych, aby se naučila přemýšlet, kam ji posílám (večer jí to usnadňuje kužel světla od čelovky - svítím tam, kam má běžet - třeba to pochopí :-). Velkou radost mi udělala na vodorovném žebříku - protože ráno i večer ho šla moc hezky, večer jsem ji poslala i na žebřík bez postranic (téměř po něm nemůže chodit špatně - raději byla na postroji, abych ji lépe poponesla (kdyby spadla, bez postranic to víc bolí). Také přešla nácvikový vysoký žebřík - zde se učí neseskakovat - lákám ji dolů pamlskem před čumáčkem. Večer (po velmi povedeném překonání vodorovného žebříku a ohromné pochvale) se dokonce pokusila o vysoký žebřík (jen jsme procházely okolo a ona začala lézt) - vyšla zadníma na druhou příčku (pak jsem ji za ohromné pochvaly sundala). Jako další na pořadí byla ráno i večer lávka na sudech. Potrénovaly jsme podle obou zkušebních řádů - jak se zastavením na konci, tak i bez zastavení (na zastavení ji zatím musím upozornit ,,stůj". Oba tunely trénujeme tak, že jsem na jejich konci (hlavu téměř v tunelu :-) a na Darču volám. Poté co proběhne a dostane odměnu, pošlu ji kolem tunelu zpět na jeho začátek (nemusím tak s ní neustále chodit).

Na nepříjemném materiálu občas obměňuji nejen směr chůze (někdy jdeme i z leva doprava a zpět) ale občas ji i přes plech vyšlu ,,vpřed". Zvládá to velmi dobře.

Při všech cvicích na překážkách i u materiálu mám vždy pro Darču připravenou misku s mňamkou (Darča o ní ví, vidí, když do ní dávám jídlo) a pokud překážku pěkně překoná (jde hezky u nohy...apod) dostane povolení si z mističky vzít (s velkou pochvalou) ,,super". Tato mistička nám výrazně zlepšila motivaci - mnohem větší chuť do cvičení a i větší radost po vykonání cviků :-))

Ráno šla Darča ještě stopu. Našlápla jsem ji před cvičením překážek, vypracovávala ji těsně před odjezdem do práce (cca třičtvrtě hodiny stará). Byla to letos první pořádná stopa (cca 300kroků, 12 předmětů). Je zajímavé, že se jí buď daří předměty a nebo lomy. Dnes jí šly lomy - naprosto bez problémů, poměrně dost přesné, zato předměty odmítala zalehnout (u každého předmětu jsem ji teda položila - ,,lehni", nebo lehkým tlakem na zadek. Dva předměty byly zalehnuty dobře (cca 6. a 10.) Další stopička byla jen předmětová. I tady jsem Darču musela upozornit, že se prostě zalehává :-) Uvidíme, jak se nám bude dařit příště :-)

24.03.2012 23:00

Včera - 23.3.12  Trénink plochy - Točná

V prvním kole jsme začaly hledáním - cca 50 kroků. Pomalejší, ale jinak pěkné. Následovaly dvě zabíhačky (osoby odchází současně) - jeden ke zdi (dál to nešlo :-), druhý cca 90 kroků. Směrem ke zdi se musel figurant i Darča prodírat křovím - to Darču hodně zpomalilo, musela jsem ji tam poslat dvakrát. Vzdálenější osobu v příjemnějším terénu našla bez problémů (a to musela jít přes cesty a prudší sráz - nešla po stopě, opravdu hledala). Přímáček na konec byl opět přes křoví - Darču jsem pouštěla, dokud se osoba hýbala (nechala jsem figuranta na Darču zavolat - potřebovala jsem hlavně motivaci).

V druhém kole si Daruška zkusila nácvik výšky. - v ďolíku se osoba schovala do plachty na betonovou ,,lávku" - dalo se na ní vlézt ze strany, uprostřed ďolíku to bylo jako výška. Darča to měla jako zabíhačku - natáhla osobu ze spoda, snažila se dohledat, lehce si stoupla i na zadní, čuchala a nakonec se k osobě dostala z vrchu po ,,lávce" - moc pěkné. Potom odešly opět dvě osoby současně - jednu dohledala bez problémů, u druhé - hodně vzdálené nastal problém. Darča doběhla dostatečně daleko, moc hezky a hodně dlouho hledala, ale trochu víc vlevo, než bylo zapotřebí. Nakonec jsme se přiblížily a nechala jsem osobu zvednout se a zase si lehnout - aby ji Darča viděla - proto, aby zakončení bylo dobré. Další přímáček na zakončení byl moc pěkný.

 

24.03.2012 23:01

Trénink sutiny - Vrané n.Vlt.

1. kolo sklepní prostory - tma, na zemi občas kanálek, podlaha jinak celkem rovná /Dara s čelovkou/

2. kolo 1.patro - obrovské vany ,,šneci" - do některých se dá bez problémů vejít, podlaha celkem čistá

3. kolo sklep z prvního kola /Dara s čelovkou/

Vždy to byly zabíhačky.

V prvním kole jsme začaly zabíhačkou ze schodů (cca 6 schodů) dolů do sklepa a do nejbližší díry v zemi (za sloupem). Osobu měla i téměř na konci místnosti vlevo - natáhla ji aý napodruhé - poprvé nedošla tak daleko( o 2 metry) Další osoba běžela za roh - figurant seděl na schůdku - cca 0,4 metru nad zemí. Poslední zabíhačka vedla do roury ve zdi - vše bez problémů, pohyb ve tmě pomalejší, ale ochotný

Druhé kolo měla Darča zabíhačky do polorozbořených van ,,šneků". Stála jsem u pásky ohraničující prostor a nechávala Darču hledat. U druhé osoby měla problém. Asi kvůli průvanu osobu sice cítila, ale o vanu vedle - i si stoula na zadní (pach šel zhora), několikrát zkontrolovala vedlejší vanu. Hledala dlouho, poctivě (příště si vezmu stopky :-) Během neúspěšného hledání jsem schovanou osobu nechala popolézt vic ke kraji a pomohla Darče dalším vysláním ,,hledej". Darča nakonec našla a vyštěkala. (příště až nebude moci něco dohledat, měla bych ji posílat do směrů, případně poslat ji pořádně prohledat okolí, kde cítí pach - podél zdí, tam, kam se dá vlézt...) Další zabíhačka do další vany byla bez problémů. Zakončily jsme jednoduchým přímáčkem na zrychlení:-)

Třetí kolo byly jen jednoduché přímáčky ve tmě. Vždy ze schodů dolu - Darču jsem pouštěla ve chvíli, kdy figurant dobíhal :-) (poprvé schody nezvládla - seskočila a zakopla o pneumatiku pod nimi - dál už si dávala pozor) - 3 zabíhačky.

 

 

 

Kontakt

Jana Nečasová (Zíková), Petra Brodská

jchlumska@seznam.cz. p.jancickova@seznam.cz

p.jancickova@seznam.cz

606 390 049

Želiv 345
394 44

Hlavní 7
Větrušice
25067

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode