Dara Helvétský kříž

Výcvik + vycházka

24.08.2011 15:09

Opět jsme kvůli vedru musely změnit plán - opět žádná dlouhá stopa (jen krátká předmětová), žádné pořádné cvičení venku, žádné pracování na kondici...

Z velkých plánů zbyla vycházka (a to jsem ji musela zkrátit - původně jsem chtěla jet přívozem do Libčic) k máslovickému přívozu. (alespoň jsme cestou trénovaly lehni, sedni,stůj na dálku a pak vstaň. Vypadá to tak, že Darča je na volno a já na ní občas zavolám povel - pak k ní běžím buď kvůli odměně, nebo proto, abych ji opravila :-) pak následuje jeden z příkazů - sedni, lehni nebo vstaň a ,,volno" :-)

 Máslovický přívoz
Patří mezi poslední a zároveň nejstarší vltavské přívozy. Od pradávna náleželo jeho provozování k povinnostem a právům držitelů máslovického mlýnu, zvaného "Na Dole".(První písemná zmínka o máslovickém mlýnu Na Dole je z roku 1298. V 16. století patřil i se vsí Máslovice svatovítské kapitule. V roce 1893 koupil mlýn mladočeský politik Julius Grégr a poblíž něj si postavil letní sídlo, v němž pak žil až do své smrti v roce 1896. Na stráni nad mlýnem zřídil vinici, větrušickou stráň zalesnil smíšeným lesem a usiloval o všestranný rozvoj Máslovic. Celý svůj majetek v Dole pak odkázal jednomu ze synů, Radomírovi, který trpěl silnou padoucnicí a byl plně odkázán na péči ošetřovatele. V letech 1914–1921 objekt měl ve správě Ladislav Prokop Procházka, zeť Julia Grégra, Radomírův poručník, hlavní pražský hygienik a později ministr zdravotnictví. Po Radomírově smrti prodala rodina celý areál státu a ten sem roku 1923 přemístil Výzkumný ústav včelařský.)

V roce 1557 se uvádí v urbáři svatovítské kapituly, které mlýn s celou vsí Máslovice patřil, mezi povinnostmi mlynáře "chovat lodě k lovení ryb a převážení". V pozdějších dobách majitelé přívoz pronajímali. Tak od roku 1893 nájemce Matěj Vlasák odváděl majiteli ročně 120 zlatých a 84 kg dobrých ryb. Posledním nájemcem byl libčický občan Břetislav Kraif. V letech 1955 - 1959 provozovala přívoz ve vlastní režii obec Máslovice a v letech 1959 - 1997 okresní správa a údržba silnic. Po změně silničního zákona, který již neuváděl přívozy jako součást pozemních komunikací, přešel přívoz do majetku obce Máslovice a od roku 1997 jej provozuje podle dohody s obcí Výzkumný ústav včelařský v Máslovicích - Dole. Přepravují se zde osoby, náklady, jízdní kola, motocykly. Provoz je celoroční.

Bylo vedro...

a tak cestou k Vltavě Darča využila každou louži k ochlazení...

..není tak hluboká jak se zdá :-)

,,Spokojenost"

Ochlazení ve Vltavě u přívozu

U máslovického přívozu

Máslovický přívoz

Tak tady někde mi roční Darča spadla do vody (uhýbala cyklistovi)

Stezka podél vody je úzká, ale někteří cyklisté jsou odvážní (já mezi ně nepatřím :-)

 

 

 

Kontakt

Jana Nečasová (Zíková), Petra Brodská

jchlumska@seznam.cz. p.jancickova@seznam.cz

p.jancickova@seznam.cz

606 390 049

Želiv 345
394 44

Hlavní 7
Větrušice
25067

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode